Search
Jonas Ransgård

Kommunal ekonomi för förtroendevalda

Utbildning om budget, bokslut, revision m.m. i din kommun

med Jonas Ransgård

Som förtroendevald är det viktigt att du förstår hur den kommunala ekonomin sköts samt hur budget, bokslut och revision hänger ihop och fungerar. Och det är exakt vad den här utbildningen handlar om – välkommen!

I de flesta av landets kommuner är kommunen själv den största arbetsgivaren. De allra flesta kommuninvånare berörs på flera sätt av hur kommunen utövar sitt uppdrag. Fullmäktige är ytterst ansvariga för hur kommunens ekonomi sköts, men kommunens budgethantering omfattas av en rad regleringar.

Du som är förtroendevald kommer ha stor nytta av att gå denna utbildning. Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • Omvärldsbevakning
  • Regler och praxis kring:
    • Budget
    • Bokslut
    • Revision
  • Relationen mellan fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag
  • Förtroendevaldas roll i olika skeden och scenarion

Efter utbildningen kommer du ha ännu större möjligheter att förvalta förtroendet du fått från kommunens medborgare. Utbildningen är livesänd, så du kan delta enkelt från din dator. 

Välkommen med din anmälan!

Praktiska detaljer
Utbildare

Jonas Ransgård är ordförande i Göteborgs Stads revisorskollegium. Han har mångårig erfarenhet som förtroendevald och var under åtta år vice ordförande i kommunstyrelsen. Han är styrelseledamot i Kommuninvest och satt tidigare i styrelsen för Sveriges kommuner och regioner. Jonas är civilekonom och arbetar som stiftsdirektor i Svenska kyrkan, Göteborgs stift.

Jonas Ransgård

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda i kommun och region.

Vi går igenom de förtroendevaldas relation till den kommunala ekonomin i både kommuner och regioner. Med början i en omvärldsbevakning om vad som påverkar de ekonomiska förutsättningarna går vi vidare till de formella kraven på en kommunal budget.

Relationen mellan fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag är också viktig för att förstå vilket beslutsmandat som finns på respektive nivå. Från stabil blockpolitik med tydliga majoriteter är det nu många som har blocköverskridande majoriteter eller minoritetsstyren. Oklara majoritetsförhållanden ökar betydelsen av att förstå och tillämpa de regelverk som finns.

Vi följer året från budgetbeslut till bokslut och revision och vilken de förtroendevaldas roll är i olika skeden och scenarion.

Både nämnder och styrelser omfattas av räkenskaps- och verksamhetsrevision, men regelverken ser olika ut beroende på organisationsform. Här går vi igenom hur granskningen utformas enligt god revisionssed och vad som krävs av förtroendevalda för att undvika revisionskritik.

 

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats.

Fakturering

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina uppgifter.

Date

11 Nov 2024

Time

13:00 - 16:00

Cost

3200 kr exkl moms

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.