Search
Annika Staaf

Sammanhållen dokumentation för LSS och äldreomsorg

Uppdatera dig på den nya lagändringen!

med Annika Staaf

Den 1 januari 2023 trädde lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft, som berör socialtjänstens verksamheter som har hand om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Du som arbetar i dessa verksamheter behöver uppdatera dig på den nya lagen – och det gör du enklast med denna livesända utbildning från Piku!

Den nya lagen ersätter bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355). Under utbildningen går vi dels igenom vad de nya rättsreglerna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation stadgar, dels hur vi kan arbeta för att formulera fortlöpande anteckningar utifrån de krav bindande regler och föreskrifter uppställer. Dessutom ingår även översiktlig information om genomförandeplaner (gfp) samt hur IBIC konkret är tänkt att användas. Språkets centrala roll i dokumentationsarbetet kommer också att belysas.

Välkommen med din anmälan så ses vi online den 30 maj!

Utbildare

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Annika Staaf
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till arbetsledare och medarbetare inom äldreboenden samt LSS-boenden för barn, unga och vuxna.

Innehåll
  • Vilka lagar styr dokumentationen, såväl nyligen ikraftträdda så som lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som även äldre gällande författningar?
  • Vad är bindande föreskrifter och vad är allmänna råd?
  • Vad innebär IBIC i praktiken?
  • Hur kan vi synliggöra vårdtagarens bakgrund och intressen, vardag och rutiner i det praktiska omsorgsarbetet?
  • Hur beaktas etik och integritet och hur behandlas detta rättsligt?
  • När kan man bli anmäld och vad innebär lex Sarah och lex Maria?

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmälan

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

Date

30 May 2023
Passerat

Time

09:00 - 12:00

Cost

2,600.00kr

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.