Search

Ledarskapsutbildning BAS kommer till er!

Ledarskapsutbildning för chefer, teamledare & projektledare

Skräddarsydd ledarskapsutbildning för chefer, teamledare & projektledare

Ledarskap är en nyckelfaktor i framgångsrika verksamheter – men kan också vara en av de största utmaningarna som en organisation kan möta. Nu kan era ledare och chefer gå ledarskapsutbildning som är specialanpassad efter era aktuella behov och utmaningar!

Ledarskapsutbildningen BAS är en flerdagarsutbildning som ger chefer, teamledare och projektledare verktygen till att utveckla ett framgångsrikt ledarskap och förena verksamhetens mål med medarbetarnas behov. Vi går igenom förändringsledning, retorikens betydelse, konflikthantering, kommunikation, feedback och många andra faktorer som måste ligga på plats hos en skicklig ledare

Kontakta mig om du vill beställa eller få mer information!

Ledarutbildning Bas är en uppdragsutbildning vars upplägg, innehåll och fokus skräddarsys efter era aktuella behov. Med konceptet ”Splendid Learning” blandar vi fysiska utbildningstillfällen hos er med onlineföreläsningar och egna studier, beroende på hur mycket ni vill ha av varje. Längre ned under Upplägg ger vi ett förslag på hur Ledarskapsutbildning Bas kan läggas upp, men när ni beställer utbildningen gör vi en ny plan som svarar till era önskemål.

Ledarskapsutbildning Bas har funnits hos Piku sedan 2004 och uppdateras årligen utifrån kommunernas aktuella behov och förutsättningar. Tusentals teamledare, enhetschefer och ledningsgrupper i offentlig sektor har gått utbildningen och har därmed fått en unik bas för sitt gemensamma ledarskap och utvecklingsarbete. Flera teamledare har i efterhand berättat att det var just denna utbildning som gjorde att de sedan fick sina första chefsjobb!

Ledarutbildningen är i grunden till för chefer, ledare och medarbetare som har en ledarroll, men vi anpassar den efter vem i er organisation som kommer att delta och vad som är deras uppdrag/mandat, förkunskaper och kompetensbehov. Optimal gruppstorlek är 20 personer, max 25.

Utbildare

Ingrid Haraldsson driver Piku Utbildningar och håller även utbildningar inom teamutveckling och målstyrning. Ingrid håller i 2 av utbildningsdagarna och ansvarar även för dokumentation, kursmaterial och utvärdering under utbildningen.

Ingrid Haraldsson, VD för Piku Utbildningar
Lars JO Larsson föreläsare på Piku Utbildnigar

Lars JO Larsson är pedagog, föreläsare och utbildare med inriktning mot ledarskap, kommunikation, bemötande och service. Han har stor erfarenhet av utbildning i offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer. Lars håller i 2 av utbildningsdagarna.

Shalini Persson är kommunikationsstrateg, jurist och utbildare och har många års erfarenhet av att hjälpa ledare och grupper att utveckla sitt sätt att hantera feedback. Shalini håller i 1 av utbildningsdagarna.

Shalini Persson

Upplägg

Ledarskapsutbildningen fokuserar på de tre hörnstenarna kommunikation, samarbete och reflektion. Utbildningen är uppdelad i 5 utbildningsdagar på plats och 3 inspelade föreläsningar.

Utöka med eget arbete

Mellan utbildningsdagarna kan vi lägga in möjligheter till självstudier med digitala föreläsningar. Deltagarna får frivilliga ”hemuppgifter” kopplade till deras dagliga arbete, ofta i form av reflektion eller samtal med kollegor i teamet. Under hela utbildningen växer därmed en handlingsplan fram för varje deltagare, utifrån dennes ledarfilosofi, potential och mål med sitt eget ledarskap.

Praktiska detaljer

När ni beställer utbildningen bokar vi in datum för utbildningens heldagar, förslagsvis kl. 09:00 – 16:00 varje heldag. Standard är att ha 3 veckors mellanrum mellan utbildningsdagarna men det bestämmer ni.

Lokal för utbildningsdagarna står ni för, medan de digitala föreläsningarna mellan utbildningstillfällena tillhandahålls av Piku på vår digitala lärplattform.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.