Search

Registrator-
och arkivarie-
dagarna 2024

Konferensen för Sveriges registratorer och arkivarier

Varmt välkommen till konferensen för registratorer och arkivarier i landets alla kommuner och regioner!

Som registrator eller arkivarie är du en av de viktigaste spelarna i kommunal förvaltning, länken mellan kommunen eller regionen och medborgarna. Många gånger är det en ensam roll med tungt ansvar som kräver att du har en bred och djup kompetens och kan hänga med i omvärldens snabba förändringar. Ändå är det sällan som just din yrkeskår får den uppmärksamhet som ni förtjänar.

Just därför finns Registrator- och Arkivariedagarna!

Piku Utbildningar hälsar dig varmt välkommen till Registrator- och Arkivariedagarna 2024, en lunch-till-lunch-konferens fylld till brädden med kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Du får ta del av ett späckat program med intressanta talare som vi hoppas ska ge dig nya perspektiv och berika ditt arbete på hemmaplan. Kvällen den 22 april har vi en gemensam middag som såklart bjuder på god mat, mingel och samtal, men också underhållning och korandet av Årets Registrator / Arkivarie 2023.

Samla kollegorna så ses vi i Stockholm den 22-23 april 2024!

Program

Nedan är ett preliminärt program med reservation för ändringar och tillägg. Exakta tider kommer att uppdateras närmare konferensen.

11:30 Lunch

12:30 Inledning

Lars JO Larsson föreläsare på Piku Utbildnigar

12:40 Jobbiga samtal med jobbiga typer

Lars JO Larsson, organisationskonsult
Vi har alla stött på den där typen som sätter käppar i hjulet. Vad är det som gör att en människa uppfattas som besvärlig? Hur ska man samarbeta med en sådan person? Hur kommunicerar man på rätt sätt för att vända konflikt till samförstånd, klagomål till önskemål och ett ”nej” till ett ”ja”?

Fredrik Eriksson

13:20 Nationell dataverkstad för regional och kommunal datadelning

Fredrik Eriksson, projektledare för den nationella dataverkstaden
Dataverkstadens uppdrag är dels att stödja regioner och kommuner i arbetet med att dela och använda öppna data, dels att genomföra nationella projekt som syftar till att skapa gemensamma, nationella lösningar för att dela och använda offentliga data. Arbetet bedrivs i nära samverkan med statliga myndigheter, bransch- och intresseorganisationer, systemleverantörer samt med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och SKR. Hur påverkar den nya öppna datalagen ert dagliga arbete som registrator och arkivarie?

Fia Ewald

13:55 Så kan vi samverka om informationsförvaltningen

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert
Du ska förvalta massor med handlingar på ett informationssäkert sätt och information ska klassas men hur gör man det i praktiken? Plötsligt är alla involverade – hur organiserar jag det och vem ska göra vad? Hur påverkar nya NIS2 offentlig sektor och informationsförvaltningen?

14:30 Fikapaus

Ann-Charlotte Ildvad och Marlene Bromley-Challenor

15:00 Gallringsutredning – hur gör man?

Ann-Charlotte Ildvad och Marlene Bromley-Challenor, båda arkivarier på ArkivIT
En gallringsutredning är i korthet en analys över vilken information som bör bevaras och vilken som bör gallras (förstöras). Många verksamheter drar sig för att gallra information av rädsla för att förstöra viktig information men själva syftet med att gallra i informationen är att verksamheten i slutändan ska hitta den information som är viktig för verksamheten både idag och i framtiden. Vi presenterar en metod för genomförande av bevarande- och gallringsutredning.

Fia Ewald

15:35 Registratorn och säkerhetsfrågorna

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert
Vid hot mot kommunen eller landet kommer vissa arbetsuppgifter att prioriteras bort till förmån för nya. Hur kan det bli i praktiken och hur påverkar det registratorns och arkivariens arbete? Och hur kan man få ihop OSL med dataskydd och informationssäkerhet?

16:15  Egen tid

18:30 Middag

Vi börjar med fördrink & mingel och får sedan avnjuta en god middag. Vi korar även Årets Registrator/Arkivarie 2024!

08:30 Sammanfattning av gårdagen

Anna Thelander

08:40 DIGG – myndigheten för digital förvaltning. Vad är SDK och vilka nyttor finns?

Anna Thelander, verksamhetsspecialist, DIGG
DIGG har nyligen tagit över ansvaret för SDK, en ny digital infrastruktur för säker digital kommunikation. Det innebär att offentlig sektor äntligen kan sluta använda faxen och skicka känslig information digitalt på ett säkert sätt. Vad är SDK, varför behövs det och vilka fördelar finns med att använda SDK?

Ida Frisell och Maria Schlyter

09:15 Att drifta ett E-arkiv – erfarenheter från Helsingborgs stad

Ida Frisell och Maria Schlyter, arkivarier på Helsingborgs stadsarkiv
Helsingborgs stad har ett e-arkiv i drift sedan sju år och delar med sig av sin resa av både med- och motgångar. Vad är viktigt att tänka på och vilka är fallgroparna? Hur kan man ha ett långsiktigt perspektiv på e-arkivering? Vad innebär e-arkivet specifikt för nämnd- och kommunsekreterarnas arbete? Hur utvecklar Helsingborgs stad sitt e-arkiv i nästa steg?

09:50 Fikapaus

Nils Funcke

10:15 Utlämnande av allmänna handlingar – att omsätta en princip i praktiken

Nils Funcke, journalist, universitetsadjunkt vid journalistutbildningen vid Stockholms universitet samt ledamot i Mediernas etiknämnd
Rätten till insyn är central i en demokrati. Grundlagar och lagar ställer höga krav på oss som ska tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar. Hur underlättar vi för allmänheten och vilka digitala lösningar kan vi använda oss utav? Många kommuner jobbar ”old school” med dessa frågor, och här får du konkreta tips!

Ida Frisell och Maria Schlyter

10:50 Arkivering av sociala medier

Ida Frisell och Maria Schlyter, arkivarier på Helsingborgs stadsarkiv
Det myndigheter publicerar i sociala medier är allmän handling och ska arkiveras i enlighet med gällande regler och lagstiftning. Nya mediabeteenden kräver också nya arkiveringslösningar och nya sätt att tänka kring bevarande. Hur ofta ska man arkivera konton på sociala medier och hur kan man göra?

Jakob Carlander

11:25 Att möta rättshaveristiskt beteende

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare (Foto: Marcus Gustafsson)
Hur bemöter vi personer som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra obevekliga omständigheter? Personer som med sina långtgående krav och ständiga missnöje kan påverka arbetsmiljön på ett ytterst negativt sätt. Om vikten av att lära känna, förstå och möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende.

12:10 Avslutning

12:15 Lunch

Lars JO Larsson föreläsare på Piku Utbildnigar

Lars JO Larsson

Lars JO Larsson är föreläsare och utbildare med inriktning mot ledarskap, kommunikation, bemötande och service. Han har lång erfarenhet som utbildare i både företag och offentlig verksamhet med sina tankeväckande och kunskapande utbildningar.

Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson, projektledare för den nationella dataverkstaden, har mångårig erfarenhet av att bedriva samverkansprojekt inom områden såsom informationsteknologi, öppna data, idé- och innovationsverksamhet och smarta städer. Inom området öppna data har Fredrik under många år varit en drivkraft för att öka tillgängliggörande av öppna data i Sverige.

Fia Ewald

Fia Ewald

Som informationssäkerhetschef på regionnivå och som chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet har Fia Ewald fått erfarenhet från organisationer inom både offentlig och privat sektor samt informationssäkerhetsfrågor på den nationella nivån.

marlene bromley-challenor

Marlene Bromley-Challenor

Marlene är senior arkivarie på ArkivIT med drygt tjugo års erfarenhet. Hon har tidigare arbetat som arkivarie på statliga och kommunala myndigheter samt i privat verksamhet med upprättande och framtagande av informationshanteringsplaner och styrdokument, bevarande- och gallringsutredningar, arkivredovisning m.m.

Ann-Charlotte Ildvad

Ann-Charlotte Ildvad

Ann-Charlotte arbetar som senior arkivarie på ArkivIT med konsultuppdrag som att skriva bevarande- och gallringsutredningar, upprättande av informationshanteringsplaner och framtagande av styrdokument som t.ex. riktlinjer för ersättningsskanning m.m. Hon har mångårig erfarenhet som arkivarie inom statliga och kommunala myndigheter samt även enskilda arkiv.

Anna Thelander

Anna Thelander

Anna Thelander arbetar som verksamhetsspecialist hos Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Hon har lång erfarenhet av utvecklingsfrågor och samverkansfrågor inom statlig sektor. Anna har bl.a. varit projektledare (färdledare) för två förstudier i eSams regi som handlat om informationsutbyte, bl.a. avseende finansiell status. Innan hon började hos Digg var hon strategisk verksamhetsutvecklare hos Kronofogden.

Nils Funcke

Nils Funcke

Nils Funcke är författare, utbildare och journalist. Han har varit utgivare för tidningen Riksdag & Departement och sekreterare i Yttrandefrihetskommittén. Han har även skrivit boken Offentlighetsprincipen – i praktik och teori.

maria schlyter

Maria Schlyter

Maria Schlyter är arkivarie med utbildning i datavetenskap. Hon har jobbat som konsult i många år, både kommunalt och statligt, som registrator, arkivarie och verksamhetsutvecklare. Nu arbetar Maria på Stadsarkivet i Helsingborgs stad med förvaltningen av stadens e-arkiv.

Ida Frisell

Ida Frisell

Ida Frisell arbetar som e-arkivarie på Helsingborgs stadsarkiv. Hon jobbar främst med digital informationshantering, men tycker det är minst lika spännande med 1700-talshandlingar. Ida är språkvetare i grunden med administratörsbakgrund som sadlade om till arkivarieyrket via masterprogrammet i ABM (inriktning arkivvetenskap) för ett par år sedan.

Jakob Carlander

Jakob Carlander

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare, har under de senaste tio åren forskat på rättshaveristiskt beteende och handlett ett stort antal arbetsplatser inom offentlig förvaltning i ämnet. Han har skrivit flera böcker, bl.a. Möta människor med rättshaveristiskt beteende: handbok för yrkesverksamma.
Foto: Marcus Gustafsson

Detaljer

Anmäl dig här!

Här kan du anmäla dig till Registrator- och Arkivariedagarna 2024. Observera att anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val. 

Rabatt på Politikerpaketet!

Du får 20% rabatt på Politikerpaketet om du lägger en beställning i februari månad. Vi erbjuder en kostnadsfri provperiod på valfri utbildning i paketet i 14 dagar.