Dödsboanmälningar

VILKA ÄR KOMMUNENS SKYLDIGHETER ENLIGT LAG NÄR NÅGON AVLIDER?

Syftet med denna utbildning är att att ge dig kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall, samt det praktiska arbetet med dödsboanmälningar.

Utbildningen behandlar exempelvis bestämmelser om vem som är dödsbodelägare, tillfällig dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravning utifrån rättsfall och olika personkategoriers rätt till bistånd samt hur man förfar när det blir aktuellt med dödsboanmälan. Vi går igenom allt från metod till handläggning och dokumentation.

Utbildningen fördjupar dina kunskaper om:

• Kommunernas skyldigheter när någon avlider
• Vad som är ett dödsbo och vem som är dödsbodelägare
• Att ordna begravning – genomgång av ekonomiskt bistånd med avseende på rättsfall och olika personkategoriers rätt till bistånd
• Att tillfälligt förvalta
• Att ge ekonomiskt bistånd
• Att upprätta en dödsboanmälan
• Dödsbodelägares tillgångar, försäkringar och skulder
• Det praktiska arbetet med dödsboanmälningar 

Ann Rosenqvist dödsboanmälningar

Ann Rosenqvist är Jur. kand. och har specialiserat sig på dödsboanmälningar och de frågeställningar som hänger samman med just detta såväl juridiskt som praktiskt. Ann har mångårig erfarenhet inom verksamhetsområdet och en otroligt uppskattad utbildare.

Pris

2500 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 5 timmar och 10 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr exkl moms
Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma under 2022 – uppdatera dig på nyheterna med denna onlineutbildning!

Läs mer »

Dokumentation och genomförandeplaner inom LSS

Längd: 2 tim
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
För dig som jobbar på ett LSS-boende är det en värdefull och viktig förmåga att både kunna uppfatta en vårdtagares individuella behov och att kunna dokumentera och planera detta behov på rätt sätt. Med denna kurs lär du dig föra anteckningar och dokumentation med god kvalité som ger dig förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb.

Läs mer »