Dödsboanmälningar

VILKA ÄR KOMMUNENS SKYLDIGHETER ENLIGT LAG NÄR NÅGON AVLIDER?

Syftet med denna utbildning är att att ge dig kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall, samt det praktiska arbetet med dödsboanmälningar.

Utbildningen behandlar exempelvis bestämmelser om vem som är dödsbodelägare, tillfällig dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravning utifrån rättsfall och olika personkategoriers rätt till bistånd samt hur man förfar när det blir aktuellt med dödsboanmälan. Vi går igenom allt från metod till handläggning och dokumentation.

Utbildningen fördjupar dina kunskaper om:

• Kommunernas skyldigheter när någon avlider
• Vad som är ett dödsbo och vem som är dödsbodelägare
• Att ordna begravning – genomgång av ekonomiskt bistånd med avseende på rättsfall och olika personkategoriers rätt till bistånd
• Att tillfälligt förvalta
• Att ge ekonomiskt bistånd
• Att upprätta en dödsboanmälan
• Dödsbodelägares tillgångar, försäkringar och skulder
• Det praktiska arbetet med dödsboanmälningar 

Ann Rosenqvist dödsboanmälningar

Ann Rosenqvist är Jur. kand. och har specialiserat sig på dödsboanmälningar och de frågeställningar som hänger samman med just detta såväl juridiskt som praktiskt. Ann har mångårig erfarenhet inom verksamhetsområdet och en otroligt uppskattad utbildare.

Pris

2500 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 5 timmar och 10 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Nya krav på kompetenshöjning inom LSS

Längd: 2 t 40 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr (exkl. moms)
I en rapport från slutet av mars 2021 slår Socialstyrelsen fast att det krävs ett grundligt kompetenslyft för personal som jobbar inom LSS-verksamheter. Sätt i gång utvecklingsarbetet med vår utbildning ledd av experten Annika Staaf!

Läs mer »

Vård hemma istället för på sjukhus

Längd: 3 t
Utbildare: Anna Nergårdh, Ann-Marie Schaffrath, Sonny Dahl m.fl.
Pris: 2500 kr (exkl. moms)
Varmt välkommen till denna inspelade konferens med temat Vård hemma istället för på sjukhus! Här presenteras några av de bästa metoderna, lösningarna och strategierna för att göra patienten till en aktiv medskapare i sin egen vård. Vi har samlat experter och praktiker för att inspirera ert arbete.

Läs mer »