Search

Diplomerad Ledarutbildning på hemmaplan

För ledare och chefer inom Äldreomsorg och LSS

Som chef för verksamheter för äldre i ordinärt och särskilt boende samt i LSS har man det yttersta ansvaret för att upprätthålla verksamhetens kvalitet och undvika missförhållanden. Nu kan ni beställa Diplomerad Ledarutbildning: Äldreomsorg & LSS för era chefer och ledare, på er hemmaplan!

Även med en bra grundutbildning kan du som chef för äldreomsorg- eller LSS-verksamheter ställas inför svåra situationer och avvägningar. Därför erbjuder Piku Utbildningar denna påbyggnadsutbildning för chefer och ledare inom äldreomsorg och LSS, som vi genomför på er hemmaplan!

Utbildningen är certifieringsgrundande för er som arbetar enligt Svensk Standard SS 872500 och SS 077001. En certifiering underlättas betydligt med denna utbildning, enligt Qvalify som är ackrediterat av SIS och det största certifieringsorganet inom vårdsektorn!

Utbildningen utgår också ifrån Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 och SOSFS 2014:5, och hålls av tre expertutbildare som alla är verksamma med forskning och undervisning. 

Intresserad? Kontakta Ingrid för att få en offert eller ställa frågor!

Kontakta mig om ni vill beställa utbildningen eller har några frågor!

Utbildningsplan

Utbildningen är uppdelad i 4 utbildningsdagar med varsitt tema. För diplomering på utbildningen krävs deltagande samtliga dagar. Se utbildningsplanen för alla dagar nedan.

Utbildare

Annika Staaf är huvudansvarig under utbildningen och medverkar vid två av dagarna. Lotti Rydberg Welander och Pia Kjellbom medverkar en dag var.

Annika Staaf

Annika Staaf

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Annika har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.

Lotti Ryberg Welander

Lotti Ryberg Welander är jur.lic. och fil.dr. i rättssociologi samt universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap. I sin forskning håller Lotti på med en långsiktig inriktning på "the odd employee" om den självständiga arbetstagaren, ensamt ansvarig för sina arbetsinsatser. Det handlar både om tjänstefel för myndighetsutövande anställda och professioner med legitimationsansvar.

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom är socionom och lektor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle. Hon har disputerat i socialt arbete och hennes forskning fokuserar framför allt socialtjänstlagen och frågor som rör boende, bostad och hem.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.