Riskhantering i arbetsmiljön

Riskhantering i arbetsmiljön

En god inblick i det systematiska arbetsmiljöarbetet

med Mikael Bron & Kornelius Haaland

Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller avlida av till följd av brister på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. Riskhantering i arbetsmiljön behöver därför utföras systematiskt och planerat.

Denna kurs syftar till att ge deltagaren en god inblick i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Deltagaren ska efter kursen känna sig säker och trygg i uppgiften att utföra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa.

På många liknande kurser får du lära dig VAD riskhantering är, kraven mm. Men på den här utbildningen får du dessutom lära dig HUR. Teori och praktik varvas under en deltagaraktiv dag. Alltifrån frågesport, till verklighetsnära ”cases”, och du får användbara verktyg och mallar med dig hem. Kursen utgår från arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 samt BYA:s riskhanteringsmetod.

Utbildarna

Mikael Bron, är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhets-riskhantering. Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Utöver undervisningen skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor.

Mikael Bron, Piku Utbildningar

Kornelius Haaland är konsult och utbildare, specialiserad på självskydd och säkerhets-riskhantering. Han håller kurser i hur man skyddar sig mot hot, våld och annan otillåten påverkan samt yrkesmässigt självskydd med kommunikation och konflikthantering. Kornelius har en yrkeshögskoleexamen som säkerhets- och trygghetssamordnare från Företagsuniversitet där han även undervisar.

Kornelius Haaland, Piku Utbildningar

Medarbetare, chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda, med insikt om vad SAM är.

Del 1 – Förmiddag
Övning (arbetsmiljö-quiz)

 • Planering av riskhanteringsarbetet
 • Fastställande av syfte, omfattning och avgränsning
 • Fastställande av riskkriterier
 • Ansvar- och uppgiftsfördelning
 • Operationalisering av sannolikhet och konsekvens
 • Introduktion till riskhanteringsregister
 • Metoder för datainsamling
 • Risk enligt AFS 2001:1
 • Metoder för riskidentifiering
 • Praktisk övning i riskidentifiering

 

Del 2 – Eftermiddag

 • Riskanalys
 •  Sannolikhetsbedömning
 • Konsekvensbedömning
 • Riskmatriser som verktyg
 • Riskutvärdering
 • Praktisk övning i riskanalys
 • Riskhanteringsåtgärder
 • Avvägningar i bedömningen av lämpliga åtgärder
 • Return on security investment (ROSI)
 • Övning (quiz om sannolikhet och konsekvens)
 • Praktisk övning i riskhanteringsåtgärder
 • Riskperception

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta. Sista dag för anmälan är 1 maj.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

01 jun 2023

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

2,500.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.