Malin Burman arbetsmiljö

BAM – bättre arbetsmiljö

Grundläggande arbetsmiljöarbete

med Malin Burman

Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen som tar upp lagstiftning, regler, roller och ansvar, men också ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete.

Det här är en viktig utbildning som lär ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen, så att ni kan skapa en bra samverkan på er arbetsplats.

Målet med utbildningen är att ni ska kunna:

 • Samverka i arbetsmiljöfrågor
 • Undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
 • Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och nyttan för verksamheten
 • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Utbildare

Malin Burman, diplomerad handledare i BAM. Malin har arbetat med arbetsmiljö i såväl privata som offentliga verksamheter sedan 2011. Hon har lång erfarenhet som utbildare och uppskattas för sin pedagogiska förmåga.

Malin Burman arbetsmiljö

Chefer, skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskaper. Utbildningen passar även dem som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Under utbildningens två halvdagar går vi igenom:

 • Lagstiftning, arbetsmiljöföreskrifter och avtalsfrågor
 • Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljö¬faktorer
 • Interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad ingår?
 • Metodik för att identifiera faktorer som främjar arbetsmiljön
 • Faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt
 • Hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp
 • Hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.
 • Sambandet mellan samverkan i arbetsmiljöfrågor och verksamhetens utveckling
 • Verktyg för att reflektera över olika arbetsmiljösituationer
 • Var information/kunskap inom arbetsmiljöområdet kan sökas

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

22 mar 2023
Ongoing...

Tid

Två dagars utbildning 22+29 mars
08:30 - 12:00

Kostnad

2,800.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.