Search
Patrik Thomé

Webinarserie: Kommunens ansvar i händelse av kris eller krig

Utbildning för beredskapssamordnare, säkerhetsansvariga m.fl.

med Patrik Thomé

Rollen som säkerhetsansvarig, beredskapssamordnare eller liknande har sällan varit så viktig som nu. Men hur ser arbetet ut i praktiken för någon i denna roll, och hur arbetar man konkret med en krigsorganisation och olika typer av beredskapsplaner? Välkommen till denna högaktuella webinarserie från Piku Utbildningar!

Kommunen har till uppgift att etablera och upprätthålla ett fungerande samarbete mellan en mängd olika aktörer som ska samverka i händelse av kriser eller krig. Därtill ska kommunen också planera för att upprätthålla verksamhet som är viktig för totalförsvaret, det vill säga kommunens samhällsviktiga och lagstadgade verksamheter.

Att arbeta med eller ansvara för säkerhet och beredskap i en kommun är med andra ord en komplex uppgift. I många kommuner har man anställt nya personer som ska axla detta ansvar, och det är viktigt att de får tillgång till kunskapen och informationen som uppdraget kräver.

Piku Utbildningar presenterar nu denna webinarserie i 3 delar till dig som ansvarar för säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen.

Webinarserien kommer att inspirera och ge dig användbara verktyg till kommunens arbete med planer för t.ex. krigsorganisation och krigsplacering. De 3 ämnena är:

  • Krigsorganisation och krigsplacering
  • Säkerhetsskydd
  • Signalskydd

För er som önskar finns också möjligheten att få ytterligare rådgivning under ert fortsatta arbete, antingen på distans eller på plats enligt överenskommelse.

Läs mer om de tre ämnena och anmäl dig nedan. Välkommen!

Praktiska detaljer
Utbildare
Patrik Thomé

Patrik Thomé har varit överstelöjtnant och chef för Försvarsmaktens Operativa kommunikationsförband och Psyopsförband. Han har också varit Sveriges representant i tre Nato-arbetsgrupper som expert på informationspåverkan och försvarsvilja samt arbetat med försvarsplanering. Patrik Thomé har mer än 30-års erfarenhet av krigsorganisationsarbete, krigsplanläggning, säkerhetskänslig verksamhet och signalskydd. Idag arbetar han som beredskapsstrateg i Upplands-Bro kommun. Om kriget kommer har Upplands-Bro en detaljerad plan för att ställa om hela organisationen.

Målgrupp

Webinarserien vänder sig till säkerhetschefer, beredskapssamordnare och andra kategorier av säkerhets-, beredskaps- och civilförsvarsbefattningar i kommuner.

Innehåll

19 nov: Krigsorganisation och krigsplacering – en metod från ax till limpa
Kommuner och andra myndigheter ska ta fram en krigsorganisation och krigsplacera sin personal – men hur gör man? Patrik Thomé, beredskapsstrateg i Upplands-Bro kommun, har tagit fram en metod för att på ett metodiskt och strukturerat sätt ta sig an uppgiften och som resulterar i en krigsorganisation anpassad för just er kommuns förutsättningar och behov. Därefter ska er kommuns krigsorganisation bemannas och här får ni en genomgång av hur det går till att krigsplacera personalen och vad man bör tänka på, inte minst avseende hur det kommuniceras inom organisationen och vilka vanliga frågor man möter från personalen.

12 dec: Grunder i säkerhetsskydd för kommuner
Vad innebär det att kommunen bedriver säkerhetskänslig verksamhet? Vet ni om kommunen omfattas av säkerhetsskyddslagen? Har ni information som omfattas av försvarssekretess – och vad innebär det för kommunen? Patrik Thomé reder ut begreppen och ger en grundläggande förståelse om säkerhetsskyddets tre ben; Fysisk säkerhet, Personsäkerhet och Informationssäkerhet.

23 jan: Signalskydd – vad är det och hur inför man det i kommunen?
Att ha ett säkert samband med länsstyrelsen i form av informationssystem SIGNE är något alla kommuner behöver, inte minst i höjd beredskap. Patrik Thomé förklarar vad signalskydd innebär och hur kommunen praktiskt kan gå till väga för att införa en signalskyddsorganisation, samt hur man ska hantera de krav det medför.

Tillval

Vi erbjuder ytterligare rådgivning under ert fortsatta arbete med krigsorganisation och krigsplacering samt att införa signalskydd och att skriva en signalskyddsinstruktion anpassad till er kommun. Detta kan ordnas på distans eller på plats enligt överenskommelse. Kontakta Piku Utbildningar för förslag till upplägg.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats.

Fakturering

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina uppgifter.

Date

19 Nov 2024 - 23 Jan 2025

Cost

4800 kr exkl moms

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.