Search
Christian Benson

LSS-lagstiftningen i teori och praktik

2 dagars utbildning för ägare, ledare, medarbetare m.fl.

med Christian Benson

Välkommen till en helt ny utbildning om den gällande LSS-lagstiftningen! Under 2 dagar går vi igenom allt du behöver veta om lagstiftningen i teori och praktik, i ett unikt upplägg som passar både ledare och medarbetare.

När IVO gör tillsyn inom LSS lägger man stor vikt vid att såväl ägare och ledning som medarbetare har kännedom om den lagstiftning som reglerar verksamheten. Men inte bara det; verksamheten ska även ha upparbetade rutiner och processer som fungerar väl i implementeringen och är kända av alla medarbetare.

Detta är en helt ny utbildning som har kommit till på förfrågan av flera LSS-verksamheter. Den handlar om hur arbetsplatsen är reglerad och på vilket sätt rättssystemet och juridiken påverkar det dagliga arbetet i LSS-verksamheter. Utbildningen är ett komplement och en uppdatering även för dig som redan har utbildning inom de 180 hp som krävs för tillstånd idag.

Unikt upplägg

Utbildningen är 2 dagar lång och sker på plats i Stockholm.

Dag 1 riktar sig till ledning, chefer och medarbetare. Du som är ledare/chef kan anmäla en eller flera av dina medarbetare till att delta tillsammans med dig på plats eller via länk.

Dag 2 riktar sig till ledning och chefer. Här får du en fördjupning med fokus på implementering.

Praktiska detaljer

I priset ingår utbildningsmaterial. För deltagare på plats ingår även lunch och fika båda dagar.

Utbildare

Christian Benson är jurist och specialiserad inom allmän hälso- och sjukvårdsjuridik, IVO:s tillsyn och tillståndsprövning samt förvaltningsrätt. Han jobbar på Institutet för medicinsk rätt som konsultstöd och utbildare för bl a HVB-verksamheter. Christian har även arbetat som inspektör/jurist på IVO samt utredare på Försäkringskassan och Diskriminerings-ombudsmannen.

Christian Benson

Utbildningen vänder sig till ägare/huvudmän, ledning och medarbetare inom LSS-verksamheter, även de som har grundläggande utbildning som erfordras. 

Dag 1: för ägare, chefer, ledning och medarbetare

Sammanfattningsvis så ska dag ett ge en övergripande bild av hur arbetsplatsen är reglerad och på vilket sätt rättssystemet och juridiken påverkar det dagliga arbetet. Medarbetarna ska också få en uppfattning kring vilka rutiner, processer och regler man som arbetstagare kan eller bör förvänta sig ska finnas på en arbetsplats som också är en LSS-verksamhet. Dagen ska även ge medarbetarna verktyg att resonera kring eget ansvar i olika situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

 • Vad är juridik?
 • Skillnad på juridik och etik
 • Genomgång av olika typer av lagar och regler med fokus på lagar och regler som är relevanta för LSS-verksamheter, samspel mellan lokala rutiner och kraven i lagstiftningen
 • Den enskildes rättsliga ställning, grundlagsskydd, mänskliga rättigheter övergripande målsättningar i LSS-lagstiftningen
 • Kraven på personal i en LSS-verksamhet, utbildning, deltagande i kvalitetsarbete, sekretess, olika sorters straffansvar och straffrihet

 

Dag 2: för ägare, chefer och ledning

Sammanfattningsvis så ska dag två ge chefer, föreståndare och ledning en bild av de legala kraven som ställs på dem att styra arbetet i en LSS-verksamhet. Dagen ska också ge en bild av hur ansvar kan utkrävas genom IVO:s tillsyn samt vad verksamheten bör ha på plats i form av rutiner, processer och dokumentation för att leva upp till kraven vid olika typer av tillsyner och bedriva en lagenlig verksamhet.

 • Ansvarsfördelning, reglerat ansvar fördelat mellan ledning/tillståndsinnehavare, chef/föreståndare och anställda
 • Systematiskt kvalitetsarbete, nödvändiga processer för att uppfylla krav på lagefterlevnad och kvalité i verksamheten, avvikelsehantering, utrednings- och anmälningskrav, dokumentationskrav
 • IVO:s tillsyn och IVO:s verktyg, IVO:s uppdrag och arbetssätt, riskanalyser och olika fokusområden för tillsynen, ägar- och ledningsprövning, egenkontroll
 • Andra tillsynsmyndigheter, IMY och hantering av personuppgifter, JO, AMV m.m.
 • Krav och kravställande i avtal
 • Gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och andra insatser, egenvård och delegering
 • Personal- och arbetsmiljöansvar

 

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här
Anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats.

Fakturering

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina uppgifter.

Date

21 - 22 Jan 2025

Time

09:00 - 16:00

Location

Stockholm
Sverige

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.