Annika Staaf

Nya regler mot våld och hedersrelaterade handlingar som drabbar barn

Nya regler från 1 juni och 1 augusti 2022!

med Annika Staaf

Samhällets syn på hedersvåld och annat förtryck som oacceptabla företeelser i en demokrati har länge varit förhärskande, men hur samhället bör göra för att kunna begränsa dylika händelser har förändrats över åren. Idag kan det sägas finnas ett stort och ökande behov av att motverka hedersrelaterat våld och annat sådant förtryck, bl a genom tydliggörande lagstiftning. De som blir utsatta för upprepade integritetskränkande gärningar har många gånger behov av stöd och den som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck är ofta särskilt utsatt och sårbar eftersom hon eller han ofta saknar stöd från anhöriga.

Den 1 juni 2022 träder därför bestämmelser om en ny brottskategori, brottet hedersförtryck, i kraft (prop.2021/22:138) och den 1 augusti 2022 ändras och förstärks bl a skrivningarna i skolans läroplaner avseende hedersvåld och annat förtryck. (SKOLFS 2021:5), SKOLFS 2021:6, SKOLFS 2021:7, SKOLFS 2021:8, SKOLFS 2021:9, SKOLFS 2021:11)

Samhällets insatser för att begränsa sådana integritetskränkande handlingar har initierat en del lagstiftningsinsatser redan nu. Sedan 1 juli 2020 har det t ex redan införts förstärkande regler om hedersvåld och annat förtryck, bl a genom Brottsbalken som anger att hedersmotiv är att anse som en s k försvårande omständighet vid påföljds-bestämning. Vidare har regler om barnäktenskapsbrott och utreseförbud med syftet att förhindra att barn lämnar landet för äktenskapsresor eller könsstympas införts samtidigt (prop. 2019/20:131). Ett utreseförbud utgör dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass. Det är socialnämnden i barnets hemkommun som ansöker om sådana förbud hos förvaltningsrätten, inte sällan efter orosanmälningar från skola och elevhälsan.

Utöver det har hedersbrottsutredningen redan föreslagit straffskärpningar av grova fridsbrott och kvinnofridsbrott samt kontaktförbud, vilka trädde i kraft den 1 januari 2022.

Dagen innehåller även diskussioner om ökade behov av kunskap om hedersvåld och annat sådan förtryck, liksom krav på samverkan mellan framför allt skola inklusive elevhälsa och socialtjänst i dessa frågor.

Anmäl dig direkt så ses vi online den 30 augusti!

Utbildare

är universitetslektor, jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har även författat flera läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika Staaf

Utbildningen är för personal i skola och fritidshem samt de delar av socialtjänst som arbetar med barn och ungdomar samt förtroendevalda beslutsfattare i berörda nämnder.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Juridiska utgångspunkter, våld, hedersvåld och annat förtryck, vad gäller efter regeländringarna?
  • Lagstiftning om hedersvåld och om hur skola, vård och socialtjänst bör hantera misstänkt hedersvåld och annat förtryck
  • Diskussion om praktisk tillämpning av bestämmelserna, med utdrag från praxis

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan! Utbildningen är den 30 augusti kl. 9:00-12:00. Priset är 2600 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder. 

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

aug 30 2022

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.