Search
diplomerad ledarutbildning hvb i Stockholm

Diplomerad Ledarutbildning LSS i Malmö

Diplomerad Ledarutbildning LSS

Kvalitetssäkring enligt SOSFS 2011:9 och SS877001:2021

Som föreståndare för en LSS-verksamhet har du det yttersta ansvaret för att upprätthålla verksamhetens kvalitet och undvika missförhållanden. Välkommen till Pikus 4-dagarsutbildning för föreståndare, ägare, vd, controllers, kvalitetsansvariga m.fl inom LSS-verksamheter!

Föreståndare måste enligt lag ha relevant juridisk kompetens – IVO kräver bl.a. 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande – men även med en bra grundutbildning kan du som ledare inom LSS ställas inför svåra situationer och avvägningar som kräver ytterligare kunskaper. 

Nu erbjuder Piku Utbildningar denna påbyggnadsutbildning om kvalitetssäkring för föreståndare och övrig ledning inom LSS. Välkommen! 

Praktiska detaljer
Innehåll
Kursmaterial

I kursavgiften ingår senaste upplagan av Medicinsk Författningsbok, som ges ut årligen sedan 2005 (värde 775 kr). Den innehåller lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar hälso- och sjukvård och tandvård. Där finns också en hel del om den lagstiftning som reglerar socialtjänst, arbetsrätt och arbetsmiljö. Boken har med sitt relevanta och omfattande innehåll under åren rönt stor uppskattning hos vårdgivare, ledningsansvariga och yrkesutövare m.fl. 

Övrigt kursmaterial såsom dokumentation m.m. tillkommer också. 

Utbildare

Christian Benson är jurist och specialiserad inom allmän hälso- och sjukvårdsjuridik, IVO:s tillsyn och tillståndsprövning samt förvaltningsrätt. Han jobbar på Institutet för medicinsk rätt som konsultstöd och utbildare för bl.a. HVB-verksamheter. Christian har arbetat som inspektör/jurist på IVO samt utredare på Försäkringskassan och Diskrimineringsombudsmannen och arbetar idag även som dataskyddsombud.

Christian Benson
Georg Frick

Georg Frick är arbetsrättskonsult, rådgivare, personalvetare och författare. Han är en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Georg har mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och lönesättning både inom privat och offentlig sektor. Han har också skrivit flera böcker om arbetsrätt.

Monica Fallesen är egenföretagare och expert inom LSS-frågor. Hon är utbildare på Yrkeshögskolan i Landskrona och har varit regionchef inom Aberia. Hon har också varit affärsområdeschef för LSS i Höganäs kommun och kvalitetsutvecklare inom Attendo under många år. Monica har gedigen kunskap inom LSS där hon också varit verksamhetschef och regionchef.

Monica Fallesen

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här
Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan du dock utse en ersättare som tar din plats på utbildningen.
Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter.

Date

05 Feb 2025 - 12 Mar 2025

Cost

24000 kr exkl moms

Location

Malmö
Sverige

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.