Search
Maria Hedman Holmblad

Demenssjukdomar och livskvalitet – utbildning i 2 delar

Välj att delta halva eller hela dagen!

med Maria Hedman Holmberg

Demenssjukdomar försvårar vardagen för den som är sjuk. Vad är förlusterna, och hur kan vi höja personens livskvalitet med hjälp av omvårdnad? Välkommen till denna utbildning i 2 delar, där du väljer om du är med på bara en eller båda två.

Personer med demens har kognitiva nedsättningar, men det är ändå mycket som de fortfarande klarar av. När du som stöttar personerna i deras vardag förstår vad personerna fortfarande kan göra, kan du skapa en mer anpassad miljö och omvårdnad.

Välkommen till denna livesända heldagsutbildning, där du väljer om du bara vill delta på förmiddagen eller följa med hela dagen!

Del 1: Demenssjukdomar och livskvalitet
Hur kan du utveckla din förmåga att möta personer med demens, och genom det minska socialt avvikande beteendemönster? Hur ger du rätt stöd som hjälper personen med demens att klara av sin vardag? Och vad innebär livskvalitet för personer med demens?

Del 2: Introduktion till Validationsmetoden
Validation® är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer, ofta med Alzheimersliknande demens. Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen.

 

Praktiska detaljer

Pris

Du kan välja mellan att delta på förmiddagen eller hela dagen. Vi erbjuder gruppris för alla på er arbetsenhet om ni är flera som vill gå utbildningen. 

Utbildare
Maria Hedman Holmblad

Maria Hedman Holmblad är demenscoach och specialistsjuksköterska i geriatrik och har en magisterexamen i omvårdnad. Maria har arbetat inom demensvård i 30 år och under många år utbildat och handlett inom personcentrerad demensomvårdnad. Maria har gjort många utredningar om kognitiv sjukdom och är certifierad lärare i Validationsmetoden. Maria arbetar som demenssjuksköterska inom primärvården, med bl a minnesutredningar, uppföljning av demensläkemedel och anhörigstöd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom äldreomsorg och LSS-verksamheter.

Del 1, översikt

På förmiddagen med tema Demenssjukdomar och livskvalitet tar vi upp följande:

 • Vad är demens/kognitiva sjukdomar?
 • Hur går en minnesutredning till?
 • Friskfaktorer- utifrån ”Hjärnhälsa på dina 5 fingrar”
 • 3 huvudgrupper:
  • Primärdegenerativa sjukdomar
   • Alzheimers sjukdom
   • Frontotemporal
   • Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens
  • Vaskulära sjukdomar (blodkärlsdemens)
  • Sekundära sjukdomar
   • Sjukdomar och skador som kan men inte behöver leda till demens.
  • Hur demenssjukdomarna kan påverka personen som får demenssjukdom
  • Vad är BPSD? BPSD och människosynen
  • Vad är personcentrerad demensvård?
  • Vad är livskvalitet för personer med demens och hur arbetar vi med det?
Del 2, översikt

Eftermiddagen handlar om Validationsmetoden som är en personcentrerad teknik för att möta personer i alla stadier av demenssjukdom. Validation kan med fördel användas av vårdare till personer med demens för att få nya insikter och utveckla en bättre, mer glädjefull relation. Metoden har ett empatiskt förhållningssätt och genom verbala och icke-verbala kommunikationstekniker kan vårdaren hjälpa personen att uttrycka det de vill ha sagt.

 

Under eftermiddagen tar vi upp följande:

 • Vad är Validation?
 • Validationens mål
 • Definition av målgruppen
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Grundförhållningssättet
 • De fyra faserna och dess utmärkande kännetecken
 • Grundläggande ickeverbala och verbala tekniker för kommunikation

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här
Anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats.
Se priser i utbildningsbeskrivningen ovan.
Förmiddagen (Del 1 om Demenssjukdomar och livskvalitet) är obligatorisk. Eftermiddagen (Del 2 om Validationsmetoden) är valfri.

Fakturering

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina uppgifter.

Date

12 Nov 2024

Time

08:30 - 16:30

Cost

Från 2900 kr exkl moms

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.