Diplomerad ledarutbildning

Diplomerad ledarutbildning HVB i Stockholm

Diplomerad ledarutbildning HVB

Kvalitetssäkring enligt SS 41000 och SOSFS 2011:9

Som föreståndare för HVB-hem har du det yttersta ansvaret för att upprätthålla verksamhetens kvalitet och undvika missförhållanden. Välkommen till Pikus 4-dagarsutbildning för föreståndare, ägare, vd, controllers, kvalitetsansvariga m.fl inom HVB!

Föreståndare måste enligt lag ha relevant juridisk kompetens, IVO kräver bl.a. 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande – men även med en bra grundutbildning kan du som ledare inom HVB ställas inför svåra situationer och avvägningar som kräver ytterligare kunskaper. Nu erbjuder Piku Utbildningar denna påbyggnadsutbildning om kvalitetssäkring för föreståndare och övrig ledning inom HVB. Välkommen! 

Detta är den perfekta utbildningen för dig som vill säkra kvaliteten, undgå missförhållanden i verksamheten och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats. Välkommen med din anmälan senast den 25 augusti! Utbildningen har bara 15 platser, först till kvarn gäller. 

Utbildare

Annika Staaf är huvudansvarig under utbildningen och medverkar vid två av dagarna. Lotti Rydberg Welander och Pia Kjellbom medverkar en dag var. Under utbildningen står utbildarna till förfogande för frågor via mail till info@piku.se.

Annika Staaf

Annika Staaf

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Annika har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.

Lotti Ryberg Welander

Lotti Ryberg Welander är jur.lic. och fil.dr. i rättssociologi samt universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap. I sin forskning håller Lotti på med en långsiktig inriktning på "the odd employee" om den självständiga arbetstagaren, ensamt ansvarig för sina arbetsinsatser. Det handlar både om tjänstefel för myndighetsutövande anställda och professioner med legitimationsansvar.

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom är socionom och lektor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle. Hon har disputerat i socialt arbete och hennes forskning fokuserar framför allt socialtjänstlagen och frågor som rör boende, bostad och hem.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i 4 utbildningsdagar på plats med olika fokus. För diplomering på utbildningen krävs deltagande samtliga dagar. Se utbildningsplanen för alla dagar nedan.

Praktiska detaljer

Sista anmälningsdag är 25 augusti. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Verifiera er verksamhet med Qvalify!

Piku Utbildningar är samarbetspartners med Qvalify. Efter denna utbildning kan Qvalify hjälpa er verifiera er verksamhet enligt SS41000.

Anmäl dig här

Date

27 Sep 2023 - 10 Nov 2023
Ongoing...

Time

27-28 sep & 9-10 nov
09:00 - 16:00

Cost

24,000.00kr
Category

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.