Vinterväghållning och snöröjning

Vet du vilket ansvar kommuner och fastighetsägare har vid snöröjning och vinterväghållning?

Kommunerna är i egenskap av väghållare skyldig att hålla vägarna i kommunen farbara året om. Vad kommunen ska göra, när det ska göras och hur det ska göras är dock inte lika tydligt och kan missuppfattas, vilket får kan leda till rättsliga konsekvenser.

Under denna utbildning får du kunskap om hur kommunen och fastighetsägare ska prioritera sina resurser, vilka kvalitetskrav som ställs enligt lag och praxis – samt vad konsekvenserna blir om kommunen mot all förmodan bryter mot lagen.

Välkommen till en högaktuell utbildning som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna kring snöröjning och väghållning. Efteråt är ni redo att möta vinterns utmaningar!

Utbildningen passar chefer, arbetsledare, verksamhetsansvariga, handläggare samt alla som jobbar med operativa och/eller strategiska frågor vad gäller kommunens vinterväghållning. Även förtroendevalda berörs givetvis av ansvarsområdet.

Christian Arnbom

Advokat Christian Arnbom har över tio års erfarenhet av att biträda kommuner i frågor rörande offentlighet, sekretess och myndighetsutövning mot enskilda. 2015 startade han tillsammans med två kollegor Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, en advokatbyrå som är specialiserad på att biträda det allmänna i olika juridiska frågor. Han håller regelbundet kurser för den kommunala sektorn rörande bl.a. myndighetens bemötande av enskilda, rättssäkerhet och skadestånd.

Pris

2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmar och 45 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

När arbetstagaren inte klarar av sitt arbete

Längd: 6 tim 30 min
Utbildare: Georg Frick
Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Även om man misstänker att en anställd inte klarar sitt arbete innebär det inte alltid att så är fallet – och även om det stämmer, är det en känslig situation som måste hanteras rätt. Hur får du som chef agera i denna situation?

Läs mer »

Motiverande samtal

Längd: 1 tim 47 min
Utbildare: Lars JO Larsson
Pris: 2000 kr (exkl. moms)

Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade.

Läs mer »