Vinterväghållning och snöröjning

Vet du vilket ansvar kommuner och fastighetsägare har vid snöröjning och vinterväghållning?

Kommunerna är i egenskap av väghållare skyldig att hålla vägarna i kommunen farbara året om. Vad kommunen ska göra, när det ska göras och hur det ska göras är dock inte lika tydligt och kan missuppfattas, vilket får kan leda till rättsliga konsekvenser.

Under denna utbildning får du kunskap om hur kommunen och fastighetsägare ska prioritera sina resurser, vilka kvalitetskrav som ställs enligt lag och praxis – samt vad konsekvenserna blir om kommunen mot all förmodan bryter mot lagen.

Välkommen till en högaktuell utbildning som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna kring snöröjning och väghållning. Efteråt är ni redo att möta vinterns utmaningar!

Utbildningen passar chefer, arbetsledare, verksamhetsansvariga, handläggare samt alla som jobbar med operativa och/eller strategiska frågor vad gäller kommunens vinterväghållning. Även förtroendevalda berörs givetvis av ansvarsområdet.

Christian Arnbom

Advokat Christian Arnbom har över tio års erfarenhet av att biträda kommuner i frågor rörande offentlighet, sekretess och myndighetsutövning mot enskilda. 2015 startade han tillsammans med två kollegor Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, en advokatbyrå som är specialiserad på att biträda det allmänna i olika juridiska frågor. Han håller regelbundet kurser för den kommunala sektorn rörande bl.a. myndighetens bemötande av enskilda, rättssäkerhet och skadestånd.

Pris

2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmar och 45 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Längd: 1 tim
Utbildare: Ann-Sofie Hermansson
Pris: 2000 kr exkl moms
Kommunerna har en central roll i det brottsförebyggande arbetet, men mycket sker idag på frivillig grund. Sommaren 2021 kom betänkandet Kommuner Mot Brott, med förslag på att kommunernas ansvar ska bli lagstadgat. Förbered er med denna föreläsning ledd av regeringens särskilde utredare!

Läs mer »