Vinterväghållning och snöröjning

Vet du vilket ansvar kommuner och fastighetsägare har vid snöröjning och vinterväghållning?

Kommunerna är i egenskap av väghållare skyldig att hålla vägarna i kommunen farbara året om. Vad kommunen ska göra, när det ska göras och hur det ska göras är dock inte lika tydligt och kan missuppfattas, vilket får kan leda till rättsliga konsekvenser.

Under denna utbildning får du kunskap om hur kommunen och fastighetsägare ska prioritera sina resurser, vilka kvalitetskrav som ställs enligt lag och praxis – samt vad konsekvenserna blir om kommunen mot all förmodan bryter mot lagen.

Välkommen till en högaktuell utbildning som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna kring snöröjning och väghållning. Efteråt är ni redo att möta vinterns utmaningar!

Utbildningen passar chefer, arbetsledare, verksamhetsansvariga, handläggare samt alla som jobbar med operativa och/eller strategiska frågor vad gäller kommunens vinterväghållning. Även förtroendevalda berörs givetvis av ansvarsområdet.

Christian Arnbom

Christian Arnbom är advokat och arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor. Han har under många år biträtt kommuner med rådgivning och som ombud i tvister som t ex handlat om myndighetsutövning och skadeståndsansvar. Christian har många års erfarenhet att dela med sig av till dig som deltagare, inte minst utifrån det förvaltningsrättsliga området.

Pris

2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 2 timmar och 45 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning.