Annika Staaf

Stärkt skydd mot våld och kränkningar i nära relationer

Nya regler träder i kraft den 1 januari 2022

med Annika Staaf
Våld i nära relationer är förenat med lidande för de utsatta individerna och omfattande samhällsekonomiska kostnader. Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som ska förhindra och skärpa straffet för våld och kränkningar i nära relationer.

Med de nya reglerna som träder i kraft (enligt prop. 2020/21:217) kommer bland annat en höjning av minimistraffet för grov fridskränkning samt för överträdelser av kontaktförbud. Dessutom kommer ytterligare skärpningar av bestämmelserna om kontaktförbud, och målsäganden får ökade möjligheter till besittning av gemensam bostad vid en separation.

Du som arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skolan och eventuellt kan komma i kontakt med utsatta personer och familjer är välkommen till denna livesändning. Vi tar grepp om de nya bestämmelserna och hur de korrelerar med befintliga författningar och föreskrifter om våld i nära relationer, men kommer även att diskutera reglernas förhållande till individens grundläggande friheter och rättigheter. Av regeländringarna följer även lättnader i sekretessbrytande regler för myndigheter som kan komma i kontakt med personer som utsätts för våld i nära relationer, vilka vi kommer att undersöka.

Uppdatera dig på de nya reglerna och möt det nya året fullt förberedd! Välkommen med din anmälan, så ses vi online den 18 november.

Utbildare

Annika Staaf är universitetslektor, jur. kand och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i socialtjänst, hälso- och sjukvård och i skolan.
Utbildningen är 1,5 timmars föreläsning om prop. 2020/21:217 och dess följdverkningar för socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola. Du kommer att ta del av initierad och aktuell kunskap om aktuella regleringar på de områden som behandlas. Självklart ger vi även utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan! Livesändningen är den 18 november kl 09.00 – 10.30 på Pikus digitala plattform. Priset är 2500 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna ersättare vid förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

nov 18 2021

Tid

09:00 - 10:30

Kostnad

2,500.00kr