Annika Staaf

Ny lagstiftning om barn som upplever förtryck och våld i hemmet

Uppdatera dig på ändringarna i lagen!

med Annika Staaf
Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma efter nyår – uppdatera dig på nyheterna med denna livesändning!

Sedan den 1 juli 2020 har det införts regler i Brottsbalken som anger att hedersmotiv ska räknas som en försvårande omständighet vid påföljdsbestämning. Regler om barnäktenskapsbrott och utreseförbud med syftet att förhindra att barn lämnar landet för äktenskapsresor eller könsstympas infördes samtidigt (Prop. 2019/20:131). Ett sådant utreseförbud utgör dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass, och det är socialnämnden i barnets hemkommun som från och med nu ska ansöka om sådana förbud hos förvaltningsrätten.

Socialtjänsten har länge haft ett överordnat ansvar för att barn som bevittnar våld får adekvat skydd och stöd, men det har hittills inte varit straffbart att låta sitt barn bevittna våld. Från och med den 1 juli 2021 införs dock brottsrubriceringen barnfridsbrott som gör det straffbart att låta ett barn bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relationer. Kopplat till olika former av barnfridsbrott återfinns även rätten till skadestånd, och dessutom utvidgas uppdraget som särskild företrädare för barn med syftet att förstärka barnets rättigheter i sådana situationer.

Just nu förbereder dessutom riksdagen lagändringar med syftet att kriminalisera hedersvåld och ge det en egen brottsrubricering (SOU 2020:57). Delar av utredningens förslag innehåller straffskärpningar av grova fridsbrott och kvinnofridsbrott samt kontaktförbud vilka föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2022.

Med andra ord är det hög tid att du som arbetar med barn i utsatta situationer uppdaterar dig på de nya och kommande lagändringarna. Välkommen att delta via din dator den 28 september!

Utbildare

Annika Staaf är universitetslektor, jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har även författat flera läroböcker och vetenskapliga artiklar.
Utbildningen vänder sig till personal i socialtjänsten som arbetar med barn och ungdomar, men även förtroendevalda och beslutsfattare i socialnämnden är välkomna.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Juridiska utgångspunkter, hedersvåld och förslagen för framtiden.
  • Hur berörs socialtjänst och hälso- och sjukvård?
  • Lagstiftning om barnfridsbrott
  • Tillämpning och praxis av bestämmelserna
  • deltagarnas egna frågor

Praktiska detaljer

Välkommen den 28 september kl. 9-12! Priset är 2800 kr(exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

sep 28 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,800.00kr

Platser

Online

Arrangör

Piku