Patrik Kastberg kommunal avtalssamverkan delegation

Vad innebär kommunalt partistöd?

Utbildning om kommunalt partistöd

med Patrik Kastberg

Partistödet ges i praktiken ut av alla kommuner och regioner idag. Men vad är partistöd och hur måste det utformas? Vad får det används till och följs användningen upp? Välkommen till denna livesända utbildning där vi går igenom alla frågetecken.

Partistödet utgör en viktig del av den lokala demokratin så det är av extra stor relevans att partistödet utformas på ett korrekt sätt i enlighet med de krav och bestämmelser som gäller enligt kommunallagen. På denna utbildning kommer vi ur ett praktiskt perspektiv gå igenom vad partistöd innebär och hur det ska utformas. Vi går igenom vad partistödet får används till, hur det följs upp och vad som gäller för politisk sekreterare och s.k ungdomspartier.

Utbildare

Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist på Region Skåne och arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Patrik håller regelbundet utbildningar för bl.a. förtroendevalda och tjänstemän om olika frågor med anknytning till kommuner och regioner.

Patrik är författare till böckerna ”Kommunala aktiebolag – en handbok” och ”Kommunallagen – en kommentar” och har skrivit en rad artiklar inom det kommunalrättsliga området.

Patrik Kastberg kommunal avtalssamverkan delegation

Utbildningen vänder sig till tjänstepersoner, politiska sekreterare, jurister, förtroendevalda med flera i kommuner och regioner som i sin roll behöver hantera frågeställningar avseende partistöd.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad är partistöd, vem kan få och vilka villkor gäller?
  • Vad säger juridiken och rättsfallen?
  • Får kommuner och regioner lämna partistöd och vad får det användas till?
  • Vad innebär redovisningsskyldigheten och vad är en granskningsrapport?
  • Politiska sekreterare och ungdomspartier – vad gäller?
  • Kan partistödet skickas vidare av partierna själva?
  • Vad gäller om det blir mindre mandat för ett parti?

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan till digital utbildning den 24 oktober kl. 13.00 – 16.00. 

Pris: 2600 kr per deltagare.

Pris är exkl moms och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder. 

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

okt 24 2022

Tid

13:00 - 16:00

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.