Stefan Sandström

Olika typer av självskadebeteenden

Utbildning för dig som möter människor med självskadebeteenden i arbetet

med Stefan Sandström

Många, inklusive de nationella riktlinjerna, ser självskadebeteenden som ett enhetligt fenomen som har en gemensam orsaksbakgrund och gemensamma behandlingsmetoder. Så är inte fallet i verkligheten. Lär dig skilja på olika självskadebeteenden och ge rätt behandling med denna utbildningsdag!

Utbildningen tar upp fyra typer av självskadebeteenden som du kan komma att stöta på i ditt arbete. De olika beteendena är helt skilda fenomen med olika orsaker och bakgrund, och därmed också olika lämpliga behandlingar. Beroende på typ av självskadebeteende får det helt olika betydelse för de drabbade individerna, och fel behandling kan göra mer skada än nytta. Du som är exempelvis behandlare eller handläggare måste därför kunna differentiera mellan olika självskadebeteenden för att kunna ge rätt bemötande och behandling till den drabbade.

Du kan välja att delta på plats i Malmö eller digitalt där du är. Välkommen med din anmälan!

Praktiska detaljer

Du som deltar digitalt får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Du som deltar på plats kommer att få mer information om lokal m.m. i god tid innan utbildningen.

 

Utbildare

Stefan Sandström, leg. psykolog och författare till boken Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia 2019). Stefan har 40 års erfarenhet som utbildare inom alla de verksamheter, och många fler, som den här utbildningen vänder sig till. 

Stefan Sandström

Utbildningen vänder sig till alla som möter människor med självskadebeteenden,
till exempel psykiatri, socialtjänst, skola, HVB, LSS, LSS-boenden, missbruksvård m.fl.

Utbildningen tar upp bl. a.:

  • Självskadebeteenden (SSB) – diagnos, demografi
  • Vilka beteenden räknas som självskadebeteenden, definitioner
  • Varför man skadar sig själv
  • Samsjuklighet vid SSB
  • Stereotypt självskadebeteende
  • 3 olika känsloreglerande självskadebeteenden
  • Hur olika självskadebeteenden relaterar till olika underliggande diagnoser.
  • Praktiskt arbete med SSB
  • Aktuell forskning om behandling av SSB
  • Ångest – ett praktiskt effektivt redskap för att behandla den ångest som återfinns i samband med SSB.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra användare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Datum

20 sep 2023

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

3600-3900 kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.