Stefan Sandström

Traumainformerad verksamhet

Om trauma, människor med trauma och hur du kan bemöta dem

med Stefan Sandström

Du som arbetar med människor kan möta personer som upplevt eller upplever trauma, särskilt i miljöer såsom skola, sjukvård, arbetsförmedling och socialtjänst. På denna utbildning lär du dig förstå trauma och traumakopplat beteende, så att du kan agera rätt när du möter en traumatiserad person. Välkommen!

För att kunna möta och förstå traumatiserade människor krävs insikter i hur trauma egentligen fungerar och hur det påverkar olika människor. Annars riskerar du att utlösa en traumakopplad reaktion, vilket lätt kan leda till en stressfylld situation som kan urarta.

Traumatiserande upplevelser sitter djupt och försvårar livet på många sätt för individen. Inte minst gäller detta människor som flyr undan kring, tortyr och förföljelser. Barn som genomlevt traumatiska upplevelser är extra utsatta och tvingas leva med detta under resten av sina liv. Men såväl barn som vuxna kan också utsättas för övergrepp, olyckor och våld även under andra former än krig. Minnen från de traumatiserade upplevelserna kan plötsligt göra sig påminda vid olika situationer och ta sig olika uttryck, exempelvis genom ett våldsamt utagerande som omgivningen har svårt att förstå eller hantera.

Genom denna utbildning får du som arbetar med barn, unga och vuxna en trygg och stabil bas att stå på för att kunna möta traumatiserade människor och hantera starka reaktioner kopplade till trauma. Välkommen med din anmälan så ses vi online den 29 november!

Utbildare

Stefan Sandström är legitimerad psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker med internationell behörighet som handledare och utbildare. Stefan har 40 års erfarenhet av behandling av trauma och kan presentera de nyaste, mest effektiva metoderna för traumabearbetning!

Stefan Sandström

Alla som arbetar inom personintensiva områden såsom skolan, elevhälsan, förskolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt givetvis personal inom socialtjänsten och sjukvården.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Vad är trauma?
 • Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) – kännetecken och skillnader från andra typer av trauma
 • Copingmekanismer – förstå dem och förebygg traumatisering
 • ACE-studier (Adverse Childhood experience) – traumatiska upplevelser i barndomen och hur de påverkar individen
 • Traumats biologi inbegriper
  • Det autonoma nervsystemets betydelser
  • Sympatikusaktivering – vårt kamp- och flyktsystem
  • Inlagring av traumat i hjärnan, och hur det kan botas
  • Lågaffektivt bemötande – är bemötande som hjälper klienten att bli kvar i det – parasympatiska nervsystemet (normalfungerande)
 • Flashbacks – när man återupplever den traumatiska situationen
  • Bortträngda minnen
  • Hjärnan vid flashbacks
  • Utagerande beteende
  • Att förstå och hantera dramatiskt utagerande
  • Våldsamt utagerande – och vad man kan göra för att undvika/förebygga det
 • Enkel och effektiv stabiliseringsteknik för trauma, utagerande, panikångest, stress och andra akuta känsloburna reaktioner
 • En ond cirkel vid missbruk och traumatisering
 • Komplexa trauman – i vilka situationer uppstår de? Vem drabbas? Hur påverkas psyket?
 • Utvecklingstrauman – vad händer i hjärnan? Vad blir konsekvenserna?
 • Vanliga feldiagnoser vid trauma
 • Förutsättningar för behandling av trauma

 

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

nov 29 2022
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.