Annika Staaf

Socialrätt för politiker

Grunderna om lagstiftning, rättstillämpning och nya författningsförslag

med Annika Staaf

Är du nyvald politiker i socialnämnden? Då behöver du ha koll på lagstiftning som styr ditt ansvarsområde, och vilket ansvar som nämnd, presidium och ordförande har. Den här kursen täcker in både befintlig, ny och kommande lagstiftning.

 • Juridiska utgångspunkter gammalt och nytt i SoL, LSS och tvångsvården
  • Lagstiftning om ansvar och villkor inom socialtjänsten.
  • Kommunens ansvar
  • Praktisk innebörd av olika begrepp
  • Delegation, jour och beredskap för ordförande och presidium
 • Förslag om ny SoL, äldreomsorgslag och förändringar i LSS.
 • Sekretess och intressant praxis.

Kursen ges digitalt men kan även genomföras i din kommun. För utbildning på hemmaplan, läs mer här.

Utbildare

Annika Staaf, jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Annika har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Som utbildare för kommuners förtroendevalda och tjänstepersoner, är hon både skicklig och uppskattad.  Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. 

Annika Staaf

Förtroendevalda beslutsfattare i nämnd samt tjänstepersoner i olika delar av socialtjänst.

Under dagen får deltagarna ta del av initierad och aktuell kunskap om regleringen på de områden som behandlas. Utbildningen kommer även att ge utrymme för deltagarnas egna frågeställningar och önskemål.

 • Grundläggande principer inom Socialtjänst: självbestämmande och integritet, barnets bästa och rätt till delaktighet. Den praktiska innebörden av begreppen.
 • Kommunens ansvar enligt 2 och 2 a kap. SoL, socialtjänstens ansvar samt EU-rättens påverkan, likabehandlingsdirektivet och praxis.
 • Om vård i familjehem, stödboende eller HvB-hem (6 kap. SoL och SoF), Lex lilla hjärtat.
 • Översikt över kompletterande lagstiftning och när den aktualiseras i ärenden om barn och unga samt personer med missbruksproblem (LVU och LVM) liksom nya regler om barnäktenskapsresor och utreseförbud.
 • Handläggning av ärenden och överklagandeprocessen (9 kap.-12 kap., 16 kap. SoL samt FL) samt en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhålla sig till (TF, OSL och OSF).
 • Författningsförslag som påverkar socialtjänstens arbete som är under beredning eller på väg att träda i kraft presenteras.

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

16 feb 2023

Tid

08:30 - 12:15

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.