Sekreterardagarna 2023

Sekreterardagarna 2023

Sekreterar-
dagarna 2023

Inspiration | Nätverkande | Nya perspektiv

Varmt välkommen till konferensen för kommunsekreterare och nämndsekretare i landets alla kommuner!

Som sekreterare är du en av de viktigaste spelarna i kommunal styrning och förvaltning, länken och balansen mellan politik och förvaltning. Många gånger är det en ensamroll med tungt ansvar som kräver att du har en bred och djup kompetens. Ändå är det sällan som just din yrkeskår får den fulla uppmärksamheten som ni förtjänar.

Just därför har Sekreterardagarna kommit till!
Piku Utbildningar hälsar dig varmt välkommen till Sekreterardagarna 2023, en lunch-till-lunch-konferens fylld till brädden med kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte!

Du får ta del av ett späckat program med intressanta talare som vi hoppas ska ge dig nya perspektiv och berika ditt arbete på hemmaplan. Kvällen den 25 har vi en gemensam 3-rättersmiddag som såklart bjuder på god mat, mingel och samtal, men också musikunderhållning och korandet av Årets Sekreterare 2023!

Samla ihop kollegorna så ses vi i Malmö den 25 – 26 oktober!

Praktiska detaljer
Programpunkter och talare

med reservation för ändringar och tillägg

Vad ska vi ha kommuner till, egentligen?

Gunnar Wetterberg, författare, historiker, tv-personlighet & f.d. diplomat
Kommunerna och regionerna är något av det svenskaste som finns. Gunnar Wetterberg berättar om det lokala självstyrets djupa rötter, om hur de hjälpt till att forma dagens Sverige, varför de kan vara rätt bra att ha - men också vad som borde förändras.

Informationssäkerhet – hur gör man?

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert
Du ska jobba med informationssäkerhet…men vad är det? Det står att information ska klassas men hur gör jag det i praktiken? Plötsligt är alla involverade – hur organiserar jag det och vem ska göra vad? Känner du igen dig?

Sekreteraren: en balansaktör mellan politik och förvaltning

Marie Nikonoff, expert inom nämndadministration
En nämnd- och kommunsekreterare ska vara specialist på ärendehantering och generalist i kommunkunskap. Hen ska vara neutral och objektiv och att arbeta nära nämndens ordförande medför en svår balansgång, inte minst gentemot andra politiker. Därtill kommer krav på mod och integritet för att kunna försvara god ärendehantering.

Lagkraven för beredning i nämnd och fullmäktige

Helena Meier, kommunjurist, Danderyds kommun och särskild ledamot i kammarrätten, Stockholm
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och beredning av ärenden? Finns ändamålsenliga riktlinjer för hur ärenden ska beredas inför beslut? Är beslutsunderlagen ändamålsenligt utformade? Tillämpas kommunallag och riktlinjer för ärendeberedning så att lagens krav kan uppnås? Det är några av kraven som inte alltid är lätta att uppfylla.

Att införa och förvalta ett E-arkiv – så undviker man fallgroparna

Talare tillkommer inom kort
I en övergång är det viktigt att kunna hantera både digitalt och analogt arkiv. Hur tar vi hand om olika informationsflöden och organiserar för digitaliseringen? Hur kan vi ha ett långsiktigt perspektiv på e-arkivering?

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare
Hur bemöter vi personer som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra obevekliga omständigheter? Personer som med sina långtgående krav och ständiga missnöje kan påverka arbetsmiljön på ett ytterst negativt sätt. Om vikten av att lära känna, förstå och bemöta personer med rättshaveristiskt beteende.

Effektiv nämndprocess i digital förvaltning

Talare tillkommer inom kort
Hur kan digitala processer förbättra och förenkla administrationen? Hur kan man kvalitetssäkra nämndadministrationen och bygga upp nya arbetssätt i den digitala miljön?

Arkivering av sociala medier

Talare tillkommer inom kort
Vilka regler gäller för arkivering av information på sociala medier och hur kan en bra arkiveringsrutin se ut?

Oskrivna regler för sekreteraren – gamla kvarlevor från förr eller fyller de en funktion?

Marie Nikonoff, expert inom nämndadministration
Hur har de mjuka värdena i sekreterarrollen förändrats sedan 80-talet? Språket, retoriken, bemötandet, klädkoderna och digitaliseringen.

Rutin för nämndinitiativ, från A till Ö

Aleksandra Palmén, kommunjurist, Trelleborgs kommun
Oberedda ärenden kan plötsligt dyka upp i mötet, som kan skapa osäkerhet både i nämnd och förvaltning. En pedagogisk och tydlig rutin för alla berörda underlättar.

Rättssäkert protokoll

Helena Meier, kommunjurist, Danderyds kommun
Vilka är de lagliga grunderna för protokollskrivning? Hur skriver du ett rättssäkert protokoll? Några exempel.

Nämndsekreteraren och säkerhetsfrågorna

Fia Ewald, informtionssäkerhetsexpert
Vid hot mot kommunen eller landet kommer vissa arbetsuppgifter att prioriteras bort till förmån för nya. Hur kan det bli i praktiken?

Anmäl dig här
Anmälan är bindande, men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

25 - 26 okt 2023

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.