Riskhantering i arbetsmiljön

Säker hemtjänst

Utbildning för dig som chef och medarbetare

med Mikael Bron & Kornelius Haaland

I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten tryggare. 

Denna utbildning syftar till att öka både chefens och medarbetarnas kompetens och skapa medvetenhet om risker och situationer som kan uppstå i arbetet hemma hos brukaren. Här har chefen och arbetsgivaren ett tydligt arbetsmiljöansvar. Utbildningen är uppdelad i två fristående delar, en teoretisk och en praktisk.

Båda delarna utgår från verkliga exempelfall och du som deltar får gärna skicka in exempel på situationer som du tycker kan skapa osäkerhet och rädsla hos dig och dina kollegor i arbetet.

Utbildarna

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Utöver undervisningen skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor. Mikael har en examen i elektroteknik med säkerhetsinriktning från BTH där han även har undervisat i riskhantering och brottsförebyggande arbete.

Mikael Bron, Piku Utbildningar

Kornelius Haaland är konsult och utbildare specialiserad på självskydd och säkerhetsriskhantering. Han håller kurser i hur man skyddar sig mot hot, våld och annan otillåten påverkan samt yrkesmässigt självskydd med kommunikation och konflikthantering. Kornelius har en yrkeshögskoleexamen som säkerhets- och trygghetssamordnare från Företagsuniversitet där han även har undervisar i riskhantering, säkerhetsskydd och arbetsmiljösäkerhet.

Kornelius Haaland, Piku Utbildningar

Medarbetare, chefer, skyddsombud och fackliga förtroendevalda inom vård och omsorg.

Del 1 – förmiddag

 • Arbetsmiljöregler enligt AFS 1993:2
 • Arbetsmiljö i samverkan, ansvar och roller
 • Definitioner, utsatthet och statistik kring hot & våld
 • Risk- och hotbedömningar
 • Mänskliga begränsningar, stresshantering och mental förberedelse
 • Tecken på aggression och riskbedömningar
 • Kommunikation, bemötande, konfliktkunskap och de-eskalering
 • Handlingsplaner vid verbala konflikter
 • Handlingsplaner vid underlägen
 • Säkra hembesök
 • Anpassningar i privatlivet
 • Säkerhet vs service och omsorg

Del 2 – eftermiddag

 • Juridiska förutsättningar, ansvarsfrihetsgrunder (Nödvärn mm)
 • Reaktionstid, säkerhetsavstånd, reträttvägar och personlarmshantering
 • Praktisk färdighetsträning i självskydd:
  -Balans, skydd, rörelse och distraktioner
  -Försvar mot slag, frigöringar och losstagningar


Exempel på verkliga fall som tas upp:
Förutom deltagarnas självupplevda händelser berörs även följande situationer:

 • Hemtjänst hos brukare förhöjd risk utan tillgång till riskbedömningar då dessa är sekretessbelagda.
 • Anhöriga som utövar olika former av otillåten påverkan avseende hur deras anhörige skall vårdas.
 • Språkligt och kulturellt brus som kan leda till frustration när man inte talar samma språk som brukaren.
 • Missbruk hos anhöriga och hos brukaren som kan uppträda påverkat vid tillfället när insatserna ska utföras.
 • Våld i nära relationer skapar otrygghet även för medarbetaren som kan behöva vittna om detta pga. anmälningsplikt.
 • Otrygga bostadsområden med gängbildningar, mörker utanför och inuti huset.
 • Aggressiva husdjur – brukare som inte kan hantera eller ta hand om sina djur.

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande och faktureras efter anmälan. Utse gärna ersättare vid förhinder. 

Sista anmälan: 28 april 2023

 

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

31 maj 2023

Tid

08:30 - 16:00

Kostnad

2,800.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.