Linda Larsson

Restriktioner och förbud under Covid-19

Hur ska ni följa pandemilagen och begränsningslagstiftningen?

med Linda Larsson

Vändningarna i smittspridningen är snabba och lagstiftning och regelverk förändras ofta. Har ni koll på de gällande reglerna och hur ni ska följa dem i er verksamhet?

Det gångna året har tydligt visat på hur viktigt det är att offentlig sektor följer gällande regelverk i kristider. Välkommen på denna livesändning som ger en samlad och uppdaterad bild av den aktuella rättsliga regleringen, särskilt pandemilagen och begränsningslagstiftningen.


Utbildningen ger en genomgång av det samlade aktuella regelverket inom flera viktiga områden, såsom begränsningar av folksamlingar, smittspridning, hälso- och sjukvård, samhällsviktig verksamhet, bygglov, skola och omsorg. Vi lyfter närliggande frågor som sekretessreglering, tillsynsverksamhet och straffsanktioner. Du får även ta del av exempel från verkligheten, såsom rättspraxis och tillsynsbeslut som konkretiserar lagstiftningen och dess innebörd.


Välkommen att delta via din dator den 11 mars!

Utbildare

Linda Larsson är regionjurist hos Region Skåne. Hon har ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt, dataskyddjuridik och därtill kopplade frågor som t.ex. offentlighet och sekretess, samt övriga regionala frågor som samverkan mellan myndigheter och offentlig förvaltning.
Utbildningen riktar sig till personal och chefer inom kommun, region, privat vård eller tandvård som vill lära sig mer om det nya regelverk som skapats med anledning av den pågående pandemin. Utbildningen är även högst relevant för tjänstemän, förtroendevalda med flera som hanterar frågor som påverkas av regelverket.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Den nya pandemilagen – vad innebär den och hur ska den efterlevas?
 • Begränsningslagstiftningen – vad innebär reglerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, kontra privata sammankomster?
 • Vad gäller för kultur- och fritidsverksamheter, kollektivtrafik och flygtrafik?
 • Hur ska kommunal och regional hälso- och sjukvård hantera smittspridning och smittspårning, vaccinationer, behandlingsbegränsningar, prioriteringar, besöksförbud och vårdbesök?
 • Hur påverkas regelverket kring bygglov?
 • Vad kan skolpersonal berätta angående smittspridning i skolan?
 • Vad gäller för sekretess kring uppgifter om smitta och vård? Kan kommun och region dela uppgifter med varandra?
 • Hur fungerar den nya tillsynsverksamheten och Länsstyrelsen? Vilka sanktioner kan det bli fråga om vid en överträdelse?

Du som deltar kommer självklart kunna ställa frågor under sändningen.

Välkommen den 11 mars 2021 kl 09.00 – 12.00 på Pikus digitala plattform! Sista anmälningsdatum är den 25 februari. Anmälan är bindande, men utse gärna ersättare vid förhinder. Priset är 2 800 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan.

Vi genomför utbildningen i 40 min-pass med 5 min emellan. Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en filmtekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder