Search
Fanny Orwinger

Rehabiliterande arbetssätt

Fördjupningskurs för undersköterskor i vård och omsorg

med Fanny Orwinger

Svårigheter att rekrytera fysioterapeuter i den utsträckning som behövs har ökat behovet av kompetens hos undersköterskor när det gäller ett rehabiliterande arbetssätt i vård och omsorg.

Det här är en utbildning för undersköterskor som vill skaffa sig fler verktyg för att främja hälsa, öka delaktighet och förbättra livskvalitén för brukarna. Du ska få ny kunskap och inspiration till att gå ut från kursen och tänka: det här vill jag göra annorlunda redan imorgon!

Ett rehabiliterande arbetssätt handlar om att öka eller bevara fysiska, psykiska och sociala funktioner så långt det är möjligt, oavsett kognitiva eller fysiska begränsningar. Detta kan leda till att brukaren får ökad självständighet, känsla av värdighet och självkänsla och välbefinnande. Det kan dessutom minska behovet av akut sjukvård och omsorgsinsatser.

Utbildningen innehåller teoretiska pass, strukturerad dialog, erfarenhetsbyte, gruppdiskussioner samt reflektion. Vi rekommenderar att minst två personer från samma verksamhet deltar, då detta ökar era möjligheter till att efter utbildningen implementera ett rehabiliterande arbetssätt på er arbetsplats.

Välkommen att delta på plats eller digitalt! Sista anmälningsdag är den 25 mars.

Praktiska detaljer

Grupprabatt!
Om flera från samma arbetsplats deltar får varje person 400 kr i rabatt.

Utbildare

Fanny Orwinger är leg. fysioterapeut, samtalscoach och mindfulnessinstruktör med över 15 års erfarenhet i yrket från både kommun och sjukhusväsendet. Sina första åtta år arbetade hon i Danmark där hon tidigt fick kunskap i rehabiliterande arbetssätt och ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt. Fanny har stor kunskap inom livsstilssjukdomar och målgruppen seniorer och har mångårig erfarenhet av motiverande samtal, föreläsningar och träning. Hon jobbar för närvarande i ett multimodalt team inom smärtrehabilitering. Fanny är även med i LAG FaR- en grupp under kunskapsstyrning i Region Skåne för fysisk aktivitet på recept.

Fanny Orwinger

Utbildningen vänder sig till undersköterskor inom vård och omsorg.

Under dagen tar vi bl.a. upp:

  • Teori kring rehabiliterande arbetssätt och vad detta innebär på er arbetsplats
  • Större förståelse för hur ett rehabiliterande arbetssätt inte bara främjar brukaren, men också din arbetsmiljö för att minska risk för arbetsrelaterade skador
  • Förståelse för olika motivationsfaktorer
  • Betydelsen av hälsa och fysisk aktivitet i vardagen
  • Möjlighet till att få tips och idéer från andra verksamheter
  • Workshop med enkla, funktionella övningar som du kan lära ut och följa upp
  • Hur kan vi implementera våra nya kunskaper direkt efter kursdagen?

 

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Fördjupningskurser för undersköterskor i vård och omsorg

Denna kurs ingår i den nya satsningen "Fördjupningskurser för undersköterskor". Många svenska kommuner har problem med kompetensförsörjning inom vård och omsorg, vilket innebär att viktig kompetens inte alltid finns i tillräcklig omfattning. Därför är det viktigt att undersköterskor får möjlighet att fördjupa sig inom områden som t.ex. medicinsk kunskap (HSL), rehabiliterande arbetssätt, psykiatriska diagnoser, geriatrik och att bemöta personer med demenssjukdomar.

Utbildningarna i serien är markerade med en blå prick i kalendariet. Du anmäler dig precis som vanligt till den eller de utbildningarna som du är intresserad av, det finns inget krav att vara med på alla utbildningar i serien. Välkommen!
Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Date

26 Apr 2024

Time

09:00 - 16:00

Cost

3000-3300 kr

Location

Malmö
Sverige

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.