Marie Niljung Psykisk Ohälsa Suicidprevention

Psykisk ohälsa: sjukskrivning och rehabilitering

Vad ska du som arbetsgivare göra vid psykisk ohälsa hos en anställd?

med Marie Niljung

I Sverige är psykisk ohälsa ett av de vanligaste hälsoproblemen och anledning till sjukskrivningar – ett problem som verkar öka. Vad kan du som arbetsgivare göra om en av dina anställda blir drabbad? Välkommen på onlineföreläsning den 15 mars!

Det syns en tydlig ökning av antalet personer som uppger symtom på psykisk ohälsa, så som stress, oro och ångest. Detta försvårar i första hand livet för individen och dennes närstående, men även arbetsgivaren måste ta ställning till den psykiska ohälsan och en eventuell sjukskrivning.

På denna utbildning lär du dig att göra rätt sak i rätt tid om en medarbetare blir psykiskt sjuk eller visar symtom på psykisk ohälsa. Du blir utbildad i rehabilitering, vad du ska göra vid en sjukskrivning, vilka ersättningar som finns samt hur du kan arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Vi rör också vid samtalsstrategier som utgår från Motiverande samtal-metoden.

Välkommen med din anmälan, så ses vi online den 15 mars!

Utbildare

Marie Niljung är utbildad personalvetare och har över 13 års erfarenhet av arbetsmiljö och personalfrågor. Hon har arbetat på Försäkringskassan och har god kännedom om sjukförsäkringen och vad som krävs av respektive roll vid rehabilitering.

Marie Niljung Psykisk Ohälsa Suicidprevention

Utbildningen är till för chefer, arbetsledare och HR-personal samt övrig berörd personal inom hälso- och sjukvård.

 

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad ska du som arbetsgivarrepresentant göra vid en sjukskrivning?
  • Vad säger lagstiftningen?
  • Vad innebär rehabkedjan?
  • Vilka ersättningar finns?
  • Hur kan du arbeta förebyggande och främjande?
  • Samtal om psykisk ohälsa, missbruk, mobbing, våld i nära relationer, när någon inte presterar som det är tänkt
  • Samtalsmetodik som utgår från MI – Motiverande samtal. Vad innebär detta och hur kan du använda dig av denna metod?
  • Deltagarnas egna frågor och funderingar

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta. Sista anmälningsdatum är den 28 februari.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

mar 15 2022

Tid

13:00 - 16:00

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.