Christian Arnbom miljöbalken plan och bygglagen

Plan-och Bygglagens grunder

En introduktionskurs till plan-och bygglagen (PBL)

med Christian Arnbom
Behöver du fräscha upp dina kunskaper om Plan-och bygglagen för att fortsätta göra ett bra jobb i frågor om planläggning i din kommun? Välkommen på livesändning den 11 november!

Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och Bygglagen 1987:10 (ÄPBL). Den reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande och innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Plan-och bygglagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet.

Plan-och bygglagen är en av de bärande och ”tunga” lagarna i den kommunala verksamheten. Kort sagt är den mycket viktig att kunna för dig som jobbar med frågor om planläggning i din kommun.

Välkommen att uppdatera dina kunskaper med denna livesändning! Vi går igenom grunderna i PBL och ger dig en stadig grund som du kan bygga vidare på vid behov. Vi ses online den 11 november!

Utbildare

Christian Arnbom är advokat och arbetar främst med plan-och bygglagen, miljöbalken och entreprenadfrågor rörande genomförande av detaljplaner (exempelvis anläggande av gator och andra allmänna anläggningar). Christian har bistått kommuner sedan 2010 med rådgivning inom dessa områden och anlitas som föreläsare inom rättsområdet.
Föreläsningen vänder sig till dig som vill ha en allmän orientering över lagstiftningen och som vill hålla dig uppdaterad kring nyheter och viktiga rättsfall.

Under utbildningen går vi igenom:

  • PBL:s uppbyggnad och struktur
  • Detaljplaner, områdesbestämmelser m m
  • Hantering av bygglov
  • Vem är byggherre?
  • Tillsyn och tillträde
  • Ingripande och förelägganden, preskription
  • PBL:s förhållande till miljöbalken
  • Senaste nytt
  • Viktiga rättsfall

Det kommer även finnas tid för frågor från dig som tittar.

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan! Utbildningen livesänds den 11 november kl. 9:00-12:00. Priset är 2800 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

nov 11 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,800.00kr