Josefin Thedeby

Offentlighet och sekretess i skolans värld

För dig som hanterar information i en skolverksamhet

med Josefin Thedeby
Att personuppgifter ska hanteras korrekt är självklart – men vad gäller i en skolverksamhet? Vad gör du när någon ringer och ber om att få ta del av handlingar? Välkommen på livesändning om offentlighet och sekretess i skolans värld!

Det svåra i informationshantering är inte alltid att veta vilka uppgifter som behöver skyddas, utan hur de ska skyddas. Förutom att känslig information om elever måste hållas hemlig för utomstående, så måste du som hanterar denna information veta vad som kan och ska lämnas ut på begäran från t.ex. en medborgare eller journalist.

I denna livesända utbildning får du viktig kunskap om vilka lagar som styr informationshantering i skolvärlden, och varför varje skola måste ha full uppsikt över personuppgifterna den råder över. Syftet med utbildningen är att du ska få ökad kunskap om offentlighetsprincipens grunder, t.ex. allmänna handlingar och utlämnande av information till medborgare eller media. Du får lära dig vilken information som skolan måste skydda, när ett ärende startar och vilka åtgärder som då måste vidtas. Vidare går vi igenom hur dataskyddslagstiftningen (GDPR) påverkar ert arbete.

Utbildaren ger gott om praktiska exempel och du som deltagare får handfasta tips och verktyg för att kunna bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet. Efteråt är du redo att hantera de flesta frågeställningarna om informationshantering som kan dyka upp i ditt arbete. Välkommen via din dator den 22 oktober!

Utbildare

Josefin Thedeby är kanslichef i Laholms kommun. Hon har 10 års erfarenhet av att vara jurist och chef i kommuner, domstolar och andra offentliga verksamheter. Hon arbetar även som föreläsare och delar med sig av sina kunskaper om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, registrering, arkiv, GDPR och ärendehantering i praktiken.
Utbildningen är till för dig som jobbar med handlingar och ärenden kopplade till elever och skolans verksamhet, exempelvis som skolsekreterare, administratör, assistent, registrator, administrativ chef, lärare eller rektor.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Vilka lagar styr skolans värld i vardagen?
 • Vad är en allmän handling? Hur hanteras handlingar som rör elevärenden, kränkningsärenden, elevhälsohandlingar, skrivelser, läkarintyg, mejl, betyg, disciplinärenden, omdömen och handlingar från elevvårdskonferenser?
 • Vad innebär diarieföring och vad ska egentligen registreras?
 • Kan skolan lagra information i molntjänster?
 • Vad gör ni när journalisten eller medborgaren ringer och begär ut handlingar?
 • Vad betyder sekretess och hur gör man en sekretessprövning?
 • Kan skolans olika yrkeskategorier dela information hur som helst?
 • Hur hanterar skolan känsliga uppgifter?
 • Vilket ansvar har skolan då det gäller skyddade personer?
 • Hur gör skolan med personuppgifter? Kan exempelvis en klasslista lämnas ut? Vilken lagstiftning styr tryckfrihetsförordningen eller GDPR?
 • Hur ordnar man handlingar i ett arkiv och vad är en dokumenthanteringsplan?
 • Vad är just din roll i arbetet med skolans information? Hur kan ditt arbete effektiviseras?

Praktiska detaljer

Välkommen den 22 oktober kl. 9-12 på Pikus digitala plattform! Priset är 2700 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

okt 22 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,700.00kr

Platser

Online

Arrangör

Piku