Per-Ola Bergqvist

Fördjupningskurser i offentlig upphandling

4 halvdagar med fördjupande utbildning

med Per-Ola Bergqvist

Regelverket kring offentlig upphandling är omfattande, komplext och föremål för snabba svängningar i samband med att domstolarna tolkar de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna i olika situationer. Flera moment inom rättsområdet har genomgått dels omfattande ändringar genom förändringar i lagstiftningen, dels ändringar i sin tillämpning utifrån vägledande avgöranden från domstolorna.
Vi erbjuder nu fördjupande utbildning inom fyra delområden inom offentlig upphandling, utvalda med anledning av dess komplexitet och omfattande domstolsbehandling.

Under varje halvdag går vi igenom det aktuella temat utifrån lagstiftning, vägledande avgöranden med också ut ett praktiskt perspektiv. Hur utformar man upphandlingsdokumenten utifrån dessa nyfunna kunskaper.
De fyra fördjupningsområdena är: Ramavtal, Prissättning & Utvärderingsmodeller, Dialog och förhandling samt Överprövning och andra rättsmedel. Se innehåll nedan.

Du kan anmäla dig till enstaka tillfällen men får 30 % rabatt om du anmäler till samtliga fyra tillfällen.

Utbildare

Per-Ola Bergqvist, advokat arbetar sedan 2006 i princip uteslutande med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han är även rådgivare till såväl leverantörer som offentliga organ såsom kommuner, landsting, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Per-Ola Bergqvist har också omfattande processerfarenhet inom rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Per-Ola Bergqvist

Upphandlare, inköpare, kommunjurister, chefer och projektledare som kan involveras i upphandlingsprocesser.

11 april- Ramavtal

 • Skillnaden mellan ramavtal och vanliga kontrakt
 • Kvalificering och utvärdering vid upphandling av ramavtal
 • Volymuppgifter
 • Avtalstid
 • Avrop från ramavtal
 • Rangordning eller annan fördelningsnyckel
 • Förnyad konkurrensutsättnin
 • Avtalsvillkor (ramavtal/avropsavtal)
 • Överprövning av ramavtal
 • Ramavtal vid upphandlingar under tröskelvärdena

28 april- Prissättning och utvärderingsmodeller

 • Onormalt låga anbud
 • Relativa eller absoluta modeller
 • Golvpriser, takpriser och förbud mot negativ prissättning
 • Utvärdering av kvalitetsparametrar
 • Utvärdering av kostnad – livscykler
 • Tilldelningskriterier vid upphandlingar under tröskelvärdena

22 maj- Dialog och förhandling

 • ”Preliminära marknadsundersökningar” – vad är tillåtet att göra innan upphandlingen annonseras?
 • Dialogen under anbudstiden, fråga/svar
 • Kompletteringar och förtydligande till anbudet
 • Förhandlat förfarande med föregående annonsering
 • När är det tillåtet att förhandla med anbudsgivarna och om vad?
 • Förhandling och dialog vid upphandlingar under tröskelvärdena

9 juni- Överprövning och andra rättsmedel

 • Förvaltningsprocessen enligt förvaltningsrättslage
 • Överprövningsprocessens särdrag, frågor om processram, överklagbarhet, talerätt, rättskraft och den vinnande leverantör roll
 • Överprövning av upphandling.
 • Överprövning av avtalets giltighet.
 • Upphandlingsskadeavgift
 • Skadestånd
 • Praxisutveckling på det upphandlingsprocessuella området

Praktiska detaljer

Vid anmälan till samtliga tillfällen ges 30 % rabatt.

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

11 apr 2023

Tid

11 april, 28 april, 22 maj & 9 juni
09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.