Per-Ola Bergqvist

Offentlig upphandling: uppdatering på rättspraxis och kommande regeländringar

Föreläsning om årets domar inom offentlig upphandling samt det nya regelverket 2024

med Per-Ola Bergqvist

Rättsområdet offentlig upphandling utvecklas ständigt genom att vägledande rättspraxis tillkommer och ändras. Nu har du som arbetar med upphandlingar chansen att få en snabb och bekväm sammanfattning av 2023, samt en framåtblick mot 2024, med denna livesända föreläsning!

Har du koll på vad som har hänt inom offentlig upphandling vad gäller rättspraxis och tillämpning av regelverket under 2023? Rättsområdet offentlig upphandling förändras i snabb takt och det gångna året har inte varit något undantag. Domstolarna har avgjort mål avseende flera intressanta ämnen såsom:

 

  • De allmännyttiga bostadsbolagens möjligheter att uppfylla det s.k. verksamhetskriteriet
  • Vad som ska krävas för att ett s.k. auktorisationssystem skall fall utanför skyldigheten att tillämpa upphandlingsregelverket
  • Frågan om det är tillåtet att förbjuda negativ prissättning
  • Ändringar i ingångna avtal
  • Vad som innefattas i den s.k. aktivitetsplikten

Dessutom träder nya regler i kraft från och med den 1 januari 2024 som innebär utökade möjligheter för Konkurrensverket att bedriva en effektiv tillsyn av regelverket.

Du som arbetar med offentlig upphandling behöver alltså uppdatera dig på en hel del nu när vi går in i ett nytt år – och det gör du enklast med denna livesända föreläsning! Välkommen med din anmälan senast den 14 december.

Praktiska detaljer
Utbildare

Per-Ola Bergqvist, advokat, är expert inom offentlig upphandling och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han anlitas av både leverantörer och offentliga organ vid olika upphandlingar. Per-Ola har också omfattande processerfarenhet inom rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Per-Ola Bergqvist
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till upphandlare, inköpare, kommunjurister, chefer och projektledare som kan involveras i upphandlingsprocesser.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Date

18 Jan 2024

Time

14:00 - 15:30

Cost

1100 kr exkl moms

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.