Georg Frick

Nya regler i LAS

Nya regler i Lagen om anställningsskydd börjar gälla den 1 juli 2022

Livesändning med Georg Frick
Redan nu kan du och din organisation förbereda er på hur de nya reglerna kommer att påverka er.

I Januariavtalet kom Centerpartiet, Miiljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna överens om att modernisera och förnya den svenska arbetsrätten, något som kommit att kallas "den största reformen i modern tid". Som en del av reformen träder flera ändringar i Lagen om anställningsskydd i kraft från och med juli nästa år.

Med denna livesända utbildning kan ni uppdatera er och förbereda er på dessa förändringar i LAS, som kommer påverka både arbetstagare och arbetsgivare.

Välkommen den 26 augusti!

Utbildare

Georg Frick är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, landsting och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har även skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.
Utbildningen vänder sig till samtliga funktioner inom HR, chefer med personalansvar och fackligt förtroendevalda.
Under utbildningen går vi igenom:
  • Nytt regelverk avseende anställningsskydd
  • Nya regler avseende tvister och ogiltigförklaring av uppsägning och avsked
  • Förändringar i visstidsanställningar
  • Möjlighet till avvikelse i kollektivavtal
  • Analys och sannolika konsekvenser av de nya reglerna
Under utbildningen finns även möjlighet att ställa frågor via chatten.

 

Välkommen den 26 augusti kl. 10.00 – 12.00 på Pikus digitala plattform. Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen från oss håller hög kvalité.

Priset är 2 600 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

aug 26 2021

Tid

10:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr

Platser

Online

Arrangör

Piku