Christian Arnbom

Från myndighetsbeslut till skadestånd

När är skadestånd aktuellt för felaktiga myndighetsbeslut? Vem bär ansvaret?

med Christian Arnbom
Varje dag använder våra myndigheter sin makt genom att fatta beslut i en mängd olika ärenden. Men vad händer om ett myndighetsbeslut visar sig vara fel?

Svenska myndigheter har makten att på kort eller lång sikt påverka medborgarnas livsvillkor, men besluten som tas blir inte alltid de bästa. Vilket ansvar har myndigheter att betala skadestånd för felaktiga beslut och vilket ansvar har den enskilda tjänstepersonen?

Den här utbildningen tar upp de situationer när en myndighet kan bli skadeståndsskyldig, med fokus på tillämpningen av skadeståndslagen och europakonventionen. Utbildningen varvar teori med praktiska exempel tagna från relevanta domstolsfall.

Välkommen att delta via din dator den 13 oktober!

Utbildare

Christian Arnbom är advokat och delägare med bred och gedigen kunskap om de juridiska ramverken som påverkar offentlig verksamhet. Han har över tio års erfarenhet av att biträda den kommunala sektorn med kunskap och rådgivning om t.ex. myndigheters bemötande av rättshaverister, rättssäkerhet och skadestånd.

Utbildningen passar förvaltningschefer, verksamhetsansvariga, handläggare, utredare samt förtroendevalda inom kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och myndighetsnämnden.

Under utbildningen går vi bl.a. igenom:
  • Skadestånd för felaktiga beslut och handläggning
  • Vad är myndighetsutövning?
  • Vad gäller för felaktig myndighetsinformation?
  • När preskriberas en skada?
  • Tjänstefel
  • Hur ska myndigheten agera om tjänstepersonen begått brott i tjänsten?
  • Möjligheten att ändra felaktiga beslut
  • Skadeståndslagen i förhållande till andra lagstiftningar
Du som deltar kommer även ha möjligheten att ställa frågor och få svar under sändningen.

Välkommen den 13 oktober 2021 kl 09.00 – 12.00 på Pikus digitala plattform. Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en filmtekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Priset är 2 800 kronor (exkl. moms) per deltagare och faktureras efter anmälan.
Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

Anmäl dig senast den 14 september för att bli garanterad en plats på utbildningen. Anmälan är bindande, men utse gärna ersättare vid förhinder.

För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.