Stefan Sandström

Våldsutsatthet och traumatisering av missbrukande kvinnor

En viktig utbildning för dig som möter kvinnor med missbruksproblematik

med Stefan Sandström

Hos missbrukande kvinnor kan det finnas ett samband mellan missbruksproblematiken och t.ex. våldsutsatthet, trauma och andra negativa upplevelser, antingen i det förgångna eller i nuet. Piku Utbildningar bjuder nu in till en heldag fylld med viktig kunskap för dig som möter dessa kvinnor i arbetet. Välkommen!

Utbildningsdagen syftar till att ge dig som deltar förståelse för de komplexa sambanden mellan våldsutsatthet, patriarkala strukturer, missbruk och trauma som är vanliga för missbrukande kvinnor. Vi tar också upp hur kvinnor som utsätts för våld av t.ex. en partner eller familjemedlem kan få stöd och hjälp för att lämna misshandelsrelationen. Detta är mycket viktig kunskap, särskilt för dig som i ditt arbete kommer i kontakt med kvinnor som missbrukar.

Du kan delta på plats i Malmö eller digitalt där du är. Välkommen med din anmälan!

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Utbildare

Stefan Sandström, leg. psykolog, har mer än 40 års erfarenhet av arbete med beroendeproblematik i Sverige och Finland. Stefan arbetar sedan många år också som terapeut till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Han har handlett personal på skyddade boenden för kvinnor och kriscentrum för kvinnor, liksom i andra grupper inom socialtjänsten.

Stefan Sandström

Utbildningen vänder sig till dig som möter kvinnor med missbruk, till exempel inom missbruksvård, socialtjänst, psykiatri, LARO, HVB, LSS, LSS-boenden, kvinnojourer m.fl.

På utbildningen går vi igenom följande:

 • Missbrukarvärlden och de patriarkala strukturerna
 • Missbrukets orsaker
 • Anknytningsproblem och missbruk
 • Olika typer av missbruk och underliggande orsaker
 • Droger, alkohol och mediciner
 • Sexmissbruk, matmissbruk och andra typer av missbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Det sadistiska konfliktschemat – makt, kontroll och svartsjuka
 • Trauma / PTSD / Komplexa trauman
 • Komplext trauma och missbruksproblematik
 • Trauma, missbruk och utagerande: våld och ilska, drogsug, sexuellt utagerande, impulsivitet m.m.
 • Självskadebeteenden
 • Hur man kan hjälpa kvinnor bort från misshandlande män och misshandelsrelationer

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.
Ange utan bindestreck
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Date

15 Nov 2023

Time

09:00 - 16:00

Cost

3600-3900 kr
Category

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.