Christian Arnbom miljöbalken plan och bygglagen

Miljöbalkens grunder

En introduktionskurs till Miljöbalkens viktigaste delar

med Christian Arnbom
Har du nyligen börjat jobba med frågor där du behöver vara bekant med Miljöbalken? Behöver du en uppfräschning av Miljöbalken för att fortsätta göra ett bra jobb? Välkommen på livesändning den 11 november!

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 med målet att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Av målet framgår att naturen inte bara är livsmiljö för människan, utan dessutom har ett eget skyddsvärde. Balken är omfattande och har stor betydelse för såväl det kommunala arbetet och dess uppgifter som samhället i stort. I takt med klimatfrågan har balken dessutom blivit än viktigare.

I utbildningen går vi igenom grunderna i Miljöbalken. Utbildningen är perfekt för dig som vill ha en genomgång och uppfräschning av miljölagstiftningen samt vill vara uppdaterad kring senaste nytt om viktiga rättsfall.

Välkommen med din anmälan så ses vi online den 11 november!

Utbildare

Christian Arnbom är advokat och arbetar främst med plan-och bygglagen, miljöbalken och entreprenadfrågor rörande genomförande av detaljplaner (exempelvis angående gator och andra allmänna anläggningar). Christian har bistått kommuner sedan 2010 med rådgivning inom dessa områden och anlitas som föreläsare inom rättsområdet.
Föreläsningen vänder sig till dig som vill ha en grundorientering över miljöbalken och hålla dig uppdaterad kring nyheter och viktiga rättsfall.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Miljöbalkens uppbyggnad och struktur
  • De allmänna hänsynsreglerna
  • Hantering av förorenade områden
  • Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
  • Kemikalier och avfall
  • Tillsyn och tillträde
  • Senaste nytt
  • Viktiga rättsfall

Du som tittar kommer även kunna ställa frågor och få svar under sändningen.

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan! Utbildningen livesänds den 11 november kl. 13:00-16:00. Priset är 2800 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

nov 11 2021

Tid

13:00 - 16:00

Kostnad

2,800.00kr