Per-Ola Bergqvist LOU offentlig upphandling

Offentlig upphandling: grundkurs och senaste nytt

Om grunderna i LOU samt förändringar av regelverket

med Per-Ola Bergqvist

Det har skett en del ändringar i regelverket för LOU på sistone. Vi bjuder nu in dig till denna onlineföreläsning för dig som är ny inom upphandlingsområdet, nyvald politiker eller bara vill fräscha upp dina kunskaper. Välkommen!

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar tillsammans med några andra lagar hur stat, regioner, kommuner och dess bolag skall genomföra offentliga upphandlingar, hur offentligt upphandlade kontrakt får ändras samt konsekvenserna av en icke-efterlevnad av lagstiftningen.

Vilka anskaffningar träffas inte av regelverket? Hur ser regelverket för ramavtal ut? Hur hanterar man uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav? Och hur hanterar man ändringar i redan ingångna avtal? Vad finns det för rättspraxis att luta sig emot?
Under denna halvdagsutbildning går vi igenom grunderna och upplägget av LOU och den vägledande rättspraxisen som påverkar den offentliga upphandlingens vardag.

Välkommen med din anmälan så ses vi digitalt den 20 september!

Utbildare

Per-Ola Bergqvist är advokat och arbetar sedan 2006 i princip uteslutande med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han är även rådgivare till såväl leverantörer som offentliga organ såsom kommuner, landsting, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Per-Ola Bergqvist har också omfattande processerfarenhet inom rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Per-Ola Bergqvist LOU offentlig upphandling

Utbildningen riktar sig till dig som vill få grundkunskaper om vad som gäller inom offentlig upphandling, eller bara fräscha upp de kunskaperna du redan har.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Lagens upplägg och systematik
 • Bakgrund och syfte med upphandlingsregelverket
 • De grundläggande principerna för offentlig upphandling
 • Vilka anskaffningar träffas inte av regelverket?
 • Upphandlingsförfarandena
 • Regelverket för ramavtal
 • Upphandlingens faser och genomförande
 • Skall-krav på anbudets form och innehåll, kompletteringar och reservationer
 • Uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav
 • Tilldelningskriterierna
 • Tilldelningsbeslutet, sekretess och den s.k. avtalsspärren
 • Ändringar i ingångna kontrakt
 • Hur och när en upphandling kan angripas

 

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

sep 20 2022

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,600.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.