Hemsjukvård

Vård hemma istället för på sjukhus

Tredje temakonferensen om god och nära vård

med Anna Nergårdh, Ann-Marie Schaffrath, Sonny Dahl, Ulrika Karlsson, Magnus Oweling och Hans-Inge Persson

Den största utmaningen i omställningen till en mer nära vård är att man vill fortsätta jobba på det sätt som man alltid har gjort.

Nära vård innebär en rörelse från vård i inneliggande sjukhusmiljö till vård i hemmet. Det är också en rörelse från slutenvård till öppenvård, där även specialistsjukvården flyttar ut från sjukhusen. Genom att patienten får en större roll ökar dennes möjligheter att själv påverka sin sjukdom och sin hälsa. Detta är givetvis bra för patienten, men också ett sätt att minska vårdskulden och bygga en hållbar sjukvård. Med kunskapsutbyte mellan patienten och vården, kan den levda och den lärda kunskapen om sjukdom och hälsa mötas.

Men om vård i framtiden ska ske i hemmet måste tekniken bli mer standardiserad och verksamheter samordnas mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna. Dessvärre har idag har vare sig hälso- och sjukvårdens eller omsorgens huvudmän några etablerade strukturer för till exempel monitorering på distans, trots att tekniken redan har börjat nyttjas. Digitaliseringen ger oss verktygen, men för att lyckas med övergången krävs grundlig planering och beredskap.

Varmt välkommen till denna konferens med temat Vård hemma istället för på sjukhus! Här presenteras några av de bästa metoderna, lösningarna och strategierna för att göra patienten till en aktiv medskapare i sin egen vård. Vi har samlat experter och praktiker för att inspirera ert arbete!

Anmäl dig till konferensen direkt så ses vi den 8 juni 2021!

Talare

Anna NergårdhAnna Nergårdh, Regeringens tidigare utredare av God och Nära vård, 2017-2021, har en bakgrund som läkare, chefläkare och bitr landstingsdirektör. Hon har sedan länge arbetat med och brunnit för hur hälso- och sjukvården kan göras bättre för de den är till för: patienterna.

 

 

Ann-Marie SchaffrathAnn-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör i Västra Götalandsregionen, är utbildad apotekare men har under större delen av sitt yrkesliv arbetet som chef på övergripande nivå, både inom apotek och hälso- och sjukvård. Bland annat har Ann-Marie varit chef för länssjukhuset Ryhov och Södra Älvsborgs sjukhus. Drivkraften är att med digitalisering bidra till utveckling och förändrade arbetssätt som ger värde och nytta för invånare och patienter.

 

Sonny Dahl

 

Sonny Dahl, verksamhetschef inom hemvården i Mölndals stad, har ansvar för hemtjänst, trygghetslarm och förebyggande arbete. Sonny har drygt 30 års chefserfarenhet från äldreomsorg, funktionsstöd och skola.

 

Ulrika KarlssonUlrika Karlsson, verksamhetschef Vård- och omsorgsboenden, Tiohundra AB. Ulrika har högskoleutbildning inom social omsorg och har tidigare utbildat handledare inom äldreomsorgen. Med 23 års erfarenhet som chef inom äldreomsorgen är hon idag drivande i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen inom ramen för Norrtäljemodellen.

 

Magnus Oweling

 

Magnus Oweling, distriktsläkare och primärvårdsområdeschef, Östra Östergötland, är också programansvarig för utveckling av en nära vårdmodell och har tidigare varit närsjukvårdsdirektör i Finspång.

 

Hans-Inge PerssonHans-Inge Persson, dagens moderator och en av talarna, har skrivit fem böcker med utgångspunkt i den personcentrerade vården. Han har uppdrag, bl.a. som rådgivare till forskningscentret Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs Universitet och som ledamot i både Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys brukarråd och i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS. Hans-Inge är även konceptutvecklare i Piku när det gäller kompetens för hälso- och sjukvården.

Välkommen via din dator den 8 juni 2021, kl 09.30-14.30. Länk till sändningen skickas ut via e-post dagen innan. Anmälan är bindande men vid förhinder kan plats överlåtas till annan person.

Priset är 3 200 kr ex moms per deltagare. Grupper om 6 personer eller fler får 15% rabatt. Avgiften faktureras efter anmälan.

Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

jun 08 2021

Tid

09:30 - 14:30

Kostnad

3,200.00kr

Platser

Online