Patrik Kastberg kommunal avtalssamverkan delegation

Kommunerna och näringslivet

En komplex men gynnsam relation

med Patrik Kastberg

En god relation mellan kommun och näringsliv gynnar de flesta som bor och verkar i kommunen. Samtidigt finns både upphandlingsregelverk och andra bestämmelser som kommunen måste följa för att inte bryta mot lagen. Vad säger reglerna och hur kan en korrekt samverkan se ut? Välkommen på utbildning!

Kommunerna har alltid bedrivit näringsverksamhet med olika inriktningar, t.ex. hamnar, VA-verk, parkeringshus och renhållningsverk. Samtidigt är det en viktig, om än frivillig, uppgift för kommuner att främja det lokala näringslivet. I många fall finns det uppenbara fördelar med en sådan samverkan men kommunerna måste då förhålla sig till gällande upphandlingsregelverk och EU:s statsstödsregler.

Vad händer om kommuner agerar i strid med konkurrenslagen? I vilken utsträckning är det möjligt att ge stöd till det privata näringslivet? Var går gränsen för samverkan mellan kommun och näringsliv? Dessa frågor och många fler ska vi gå igenom under denna utbildning. Välkommen med din anmälan!

Utbildare

Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist på Region Skåne och arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Han håller regelbundet utbildningar för bl.a. förtroendevalda och tjänstepersoner om olika frågor med anknytning till kommuner och regioner.

Patrik Kastberg kommunal avtalssamverkan delegation

Tjänstepersoner, handläggare, jurister, förtroendevalda, men även advokater och andra som i sin yrkesroll lämnar råd eller på annat sätt är involverade då kommuner och regioner bedriver näringsverksamhet eller samverkar med näringslivet.

Under utbildningen går vi igenom:

 

 • Vilken näringsverksamhet får kommuner bedriva?
  • Vad säger kommunallagen och vilken speciallagstiftning finns?
  • Vad innebär s.k. anknytningskompetens och överskottskapacitet och vilka möjligheter ger dessa för kommuner?
  • Vad gäller för kommunala bolag?
  • Kommunal avtalssamverkan
 • Vilka regelverk måste kommuner förhålla sig till när de bedriver näringsverksamhet?
  • Offentlig säljverksamhet och KOS-bestämmelserna
  • Kartellbildning och missbruk av monopolställning
  • Borgensavgifter och interna lån
 • Vilka möjligheter finns att ge stöd till näringslivet?
  • Allmänt näringslivsfrämjande insatser
  • Synnerliga skäl för att ge stöd till enskild näringsidkare
  • Kort om statsstöd
 • Samverkan mellan kommun och näringsliv
  • Stöd till enskild näringsidkare?
  • Upphandling?
  • Statsstöd?
  • Hur bör urval av samverkanspartner ske?

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.