Patrik Kastberg

Kommunernas relation till näringslivet

En komplex men gynnsam relation

med Patrik Kastberg

Kommuners relation till näringslivet är komplext. Å ena sidan vill kommunen med olika åtgärder främja det lokala näringslivet i allmänhet, å andra sidan måste kommunerna agera på ett sådant sätt att de inte riskerar att snedvrida konkurrensen.

• Hur bör kommuner agera när de samverkar med näringslivet i den egna kommunen?
• När får kommuner bedriva näringsverksamhet och vad ska kommunerna särskilt tänka på i dessa situationer?
• I vilken utsträckning är det möjligt för en kommun att ge stöd till det privata näringslivet och vad händer om en kommun agerar i strid med konkurrenslagen?
• Mutor, vanligast inom Bygg/Anläggning, Transport/Fordon samt Vård/Omsorg.

Utbildare

Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist på Region Skåne och arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Han håller regelbundet utbildningar för bl.a. förtroendevalda och tjänstepersoner om olika frågor med anknytning till kommuner och regioner.

Patrik Kastberg

Kursen vänder sig till tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda med flera i kommuner och regioner som i sina roller kommer i kontakt med näringslivet. Kursen är också av relevans för advokater och andra som i sin yrkesroll lämnar råd eller på annat sätt är involverade då kommuner och regioner bedriver näringsverksamhet eller samverkar med näringslivet.

Under utbildningen går vi igenom:
• Vilka möjligheter finns för kommuner att ge stöd till näringslivet?
o Allmänt näringslivsfrämjande insatser
o Synnerliga skäl för att ge stöd till enskild näringsidkare
o Vad är statsstöd och vad innebär det konkret för kommuner?
o Korruption, mutor och gåvor – var går gränsen?

• Samverkan mellan kommun och näringsliv
o Stöd till enskild näringsidkare
o Upphandling
o Statsstöd
o Hur bör urval av samverkanspartner ske?

• Vilken näringsverksamhet får kommuner bedriva?
o Vad säger kommunallagen och vilken speciallagstiftning finns?
o Vad innebär s.k. anknytningskompetens och överskottskapacitet och vilka möjligheter ger dessa för kommuner?
o Vad gäller för kommunala bolag?
o Kommunal avtalssamverkan

• Vilka regelverk måste kommuner förhålla sig till när de bedriver näringsverksamhet?
o Offentlig säljverksamhet och KOS-bestämmelserna
o Kartellbildning och missbruk av monopolställning
o Borgensavgifter och interna lån

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.