Kommuner mot brott Ann-Sofie Hermansson

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Ny lagstiftning på väg – är ni redo?

med Ann-Sofie Hermansson

Kommunerna har en central roll i det brottsförebyggande arbetet, men mycket sker idag på frivillig grund. Nu kommer betänkandet Kommuner Mot Brott, med förslag på att kommunernas ansvar ska bli lagstadgat.

Hösten 2019 tillsatte regeringen en utredning som har haft till uppgift att undersöka kommunernas brottsförebyggande arbete. Nu är utredningen klar och betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) är överlämnat till Justitieministern, med förslag på stora förändringar.

Utredningen föreslår bl.a. en tvingande lagstiftning för kommunerna att arbeta brottsförebyggande samt tar upp hur detta ska ske och utformas. Den påtalar även kommunens helhetsansvar och pekar då på att t.ex. socialtjänst, skola och samhällsplanering har viktiga roller i det brottsförebyggande arbetet. Förslagen ses som en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Välkommen att förbereda er på kommunernas nya ansvar mot brottslighet! Vi kan stolt presentera regeringens särskilda utredare Ann-Sofie Hermansson som dagens utbildare. Vi ses online den 7 oktober!

Utbildare

Ann-Sofie Hermansson är regeringens särskilda utredare för utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. Hon har även varit ordförande i kommunstyrelsen i Göteborgs stad och ombudsman för Socialdemokraterna i Europaparlamentet samt har arbetat i Regeringskansliet för Mona Sahlin.
Utbildningen är till för chefer, handläggare, jurister och förtroendevalda i brottsförebyggande råd, kommunstyrelsen, socialnämnden, BUN, samhällsplaneringsnämnd samt poliser och berörda inom Länsstyrelserna.
På livesändningen går Ann-Sofie Hermansson igenom utredningens viktigaste punkter och förslag om lagstiftning om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbetet. Vi avsätter även tid för frågor från dig som deltagare.

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan! Utbildningen livesänds den 7 oktober kl. 13:30 – 15:00! Priset är 2000 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.