Fia Ewald

Informationssäkerhet i kommuner och regioner

Så kan er kommun eller region samordna er informationssäkerhet:
en kort och effektiv utbildning för högre chefer

med Fia Ewald

Under de senaste åren har informations- och it-säkerhet blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner. Hur ska er verksamhet arbeta för att skydda kritisk information från dataintrång, kriser och andra hot? Det och mycket annat går vi igenom på denna utbildning om informationssäkerhet i kommuner och regioner. Välkommen!

Informationssäkerhet får aldrig bli ett självändamål. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete tar istället sikte på att stödja organisationens mål genom att utveckla och skydda verksamhetens information: din organisations allra viktigaste resurs.

Detta är en halvdagsutbildning som du kan delta i på plats i Malmö eller digitalt. Med utbildningen vill vi ge en övergripande förståelse för de krav och utmaningar som kommuner och regioner står inför när det gäller säkerhet. Vi ger också insikter och verktyg för att hantera säkerhetsfrågorna i era organisationer på ett effektivt och strategiskt sätt.

Efter utbildningen kommer du som deltar att ha:

  • ökad medvetenhet om informationssäkerhetsrisker och hur de kan påverka verksamheten
  • bättre beredskap för att hantera säkerhetsutmaningar och incidenter
  • förståelse för hur ni kan optimera er organisation för att möta säkerhetskraven effektivt

 

Välkommen att delta på plats i Malmö eller digitalt den 13 mars kl 9.00-12.00! Sista anmälningsdag är den 13 februari 2024.

Praktiska detaljer
Utbildare

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert 
Som informationssäkerhetschef på regionnivå och som chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet har Fia fått erfarenhet från organisationer inom både offentlig och privat sektor samt informationssäkerhetsfrågor på den nationella nivån. Idag är hon informationssäkerhetsexpert och anlitas av bl.a. kommuner för sin expertis.

Fia Ewald

Utbildningen vänder sig till högre chefer inom kommuner och regioner, d.v.s. förvaltningschefer, säkerhetschefer, IT-ansvariga, digitaliseringsansvariga m.fl. specialister och strateger som är involverade i informationssäkerhetsarbetet.

Informationssäkerhet i Normalläget:

  • Hur kan ni säkerställa att kritisk information är skyddad och tillgänglig i vardagen?
  • Riskhantering, dataskydd och metoder för att förebygga och hantera dataintrång.

 

Säkerhetsskydd:

  • Principer och praxis för att skydda er organisation mot yttre hot och säkerhetshot.
  • Säkerhetspolicyer, incidenthantering och säkerhetsgranskningar.

 

Civilt Försvar:

  • Hur kan kommuner integrera säkerhetsaspekter i sin beredskapsplanering?
  • Vad krävs för att vara redo att hantera olika typer av kriser och katastrofer?

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

För dig som deltar digitalt: Vänligen notera att denna biljett avser en användarlicens, för en person. Om fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

Date

13 Mar 2024

Time

09:00 - 12:00

Cost

3100-3500 kr exkl moms

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.