Josefin Thedeby

Offentlighet, sekretess och GDPR i personalfrågor

Specialutbildning för dig som jobbar med HR och personaladministration

med Josefin Thedeby
Inom HR cirkulerar dagligen mängder av personuppgifter och känslig information som ska skyddas. Som medarbetare inom HR och personalfrågor är det därför viktigt att du vet vad som ska skyddas och hur, men också vad som ska lämnas ut vid en begäran.

Detta är en utbildning för dig som vill känna dig säkrare på hur du hanterar information och personuppgifter på din arbetsplats. Du får ökad kunskap om offentlighetsprincipens grunder, såsom vad en allmän handling är och hur den ska hanteras liksom hur en begäran om utlämnande från medborgare eller media ska handläggas. I utbildningen ges också kunskap om vad sekretess är, vilken information som den personaladministrativa verksamheten måste skydda samt när ett ärende startar och vilka åtgärder som då måste vidtas. Vidare tar utbildningen upp hur dataskyddslagstiftningen (GDPR) påverkar ert arbete med personuppgifter.

Utbildaren ger dig även praktiska exempel, handfasta tips och verktyg för att kunna bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet. Efter utbildningen kan du känna dig mer trygg i ditt agerande, både i ditt dagliga arbete och de gånger då journalisten eller medborgaren ringer och ber om att få ta del av information.

Välkommen via din dator den 29 oktober!

Utbildare

Josefin Thedeby är kanslichef i Laholms kommun. Hon har 10 års erfarenhet av att vara jurist och chef i kommuner, domstolar och andra offentliga verksamheter. Hon arbetar även som föreläsare och delar med sig av sina kunskaper om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, registrering, arkiv, GDPR och ärendehantering i praktiken.
Denna utbildning vänder sig till dig som i egenskap av chef, HR- eller lönekonsult eller assistent hanterar handlingar och ärenden angående anställningar, omställning, disciplinärenden, personuppgifter, rehabilitering, sjukintyg eller annan sekretessbelagd eller känslig information.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Vilka lagar styr HR/personaladministrativ verksamhet i vardagen?
 • Vad är en allmän handling? Hur hanteras handlingar som rör personalärenden som kränknings- och disciplinärenden, rehab, läkarintyg, omplaceringar, rekryteringar?
 • Vad innebär diarieföring och vad ska egentligen registreras i ett ärendehanteringssystem?
 • Kan HR/personalavdelningen lagra information i molntjänster?
 • Vad gör du när journalisten eller medborgaren ringer och begär ut handlingar?
 • Vad betyder sekretess och hur gör man en sekretessprövning?
 • Kan medarbetarna inom HR/personaladministrativ verksamhet dela information hur som helst?
 • Hur hanterar HR/personalavdelningen känsliga uppgifter?
 • Vilket ansvar har HR/personalavdelningen då det gäller skyddade personer?
 • Hur gör HR/personalavdelningen med personuppgifter? Kan exempelvis en lista över medarbetares personaluppgifter lämnas ut?
 • Vilken lagstiftning styr, tryckfrihetsförordningen eller GDPR?
 • Hur ordnar man handlingar i ett arkiv och vad är en dokumenthanteringsplan?
 • Hur kan arbetet med känslig information rättssäkras och effektiviseras?

Praktiska detaljer

Välkommen den 29 oktober kl 9-12 på Pikus digitala plattform! Priset är 2700 kr (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

okt 29 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,700.00kr

Platser

Online

Arrangör

Piku