Stefan Sandström

Hot och våld i offentlig sektor

Utbildning för skolpersonal, övriga tjänstepersoner och förtroendevalda

med Stefan Sandström

I mötet mellan medborgare och myndighet kan situationen ibland bli hotfull. Hur kan du som tjänsteperson eller förtroendevald förebygga sådana situationer och agera rätt när de uppstår? Hur kan det upptrappade skolvåldet motverkas? Hur kan ni jobba förebyggande med gärningsmannaprofil?

Inslag av hot och våld förekommer tyvärr ofta gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner, t.ex. då ett ärende eller beslut krockar med medborgarens vilja. För att undvika att det spända läget blir hotfullt eller i värsta fall våldsamt, är det viktigt att både förebygga och veta hur man hanterar sådana situationer rätt. 

Grovt våld i skolan blir allt vanligare
Det kan rikta sig från elever till lärare, men kan även gälla mellan elever. På denna utbildning görs och presenteras analyser av senare tidens dåd. Vi presenterar även en gärningsmannaprofil som hjälper till att identifiera gärningsmän innan någonting händer. Denna profil är ett viktigt instrument i det avgörande förebyggande arbetet och ger möjlighet till att agera när något akut är på gång.

Under denna utbildning fokuserar vi på bemötandets kraft i att trappa ner aggressiviteten i kommunikationen och hur du kan uppnå en bas för konstruktiv kommunikation och problemlösning. Efter utbildningen kan du känna dig tryggare och avväpna en potentiellt hotfull situation innan den går för långt. 

Välkommen med din anmälan så ses vi online den 21 april!

Utbildare

Stefan Sandström är legitimerad psykolog och har mer än 35 års erfarenhet av att hålla utbildningar om hot, våld, bemötande och metoder för att undvika en upptrappning av konfliktfyllda situationer. Han är också författare till flera böcker i ämnet.

Stefan Sandström

Utbildningen är mycket användbar för alla som i sitt arbete riskerar att möta hotfulla personer och situationer, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Hur uppstår våldet, vilka neurologiska orsaker ligger bakom? Hur kan du undvika att de aktiveras?
  • Mötet med aggressiva och våldsbenägna personer kretsar kring 5 olika mönster av känslor och tankar.
    • Vilka är mönstren?
    • Hur kan du trappa ner dem och föra mötet in i kontakt och konstruktivitet?
  • Grovt våld i skolan
    • Gärningsmannaprofil ett viktigt instrument
  • Eventuella frågor från deltagarna

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta. 

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.