Search
Mikael Bron

Hot och våld på jobbet

Utbildning om att förebygga och hantera incidenter på jobbet

med Mikael Bron

Många anställda har uppdrag som innebär att de ibland verkar i en arbetsmiljö med risk för hot, våld och trakasserier. Denna utbildning ökar kunskapen om hur man kan förebygga samt hantera hotfulla och besvärliga situationer. Syftet är att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats för medarbetarna.

 Hot och våld på arbetsplatsen kan ha allvarliga konsekvenser, både fysiska och psykiska. Det påverkar inte bara dem som direkt utsätts utan också kollegor och hela arbetsmiljön.

Denna dag är särskilt utformad för att ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att hantera och förebygga hotfulla och våldsamma situationer på arbetsplatsen. Hot och våld är en verklighet för många yrkesverksamma, och därför är det viktigt att lära hur vi kan skydda oss själva och varandra.

Utbildningen ger dig en förståelse för vad som kan utgöra hot och våld på arbetsplatsen, samt hur dessa situationer kan identifieras och hanteras tidigt. Du får också praktiska verktyg i form av konkreta strategier och tekniker för att deeskalera potentiellt farliga situationer, samt säkerhetsrutiner för att skydda både er själva och andra. Avseende din personliga säkerhet lär du dig att snabbt identifiera och reagera på riskfyllda situationer, vilket minskar risken för skada.

Utbildningen är livesänd, så du deltar enkelt via din dator.
Välkommen med din anmälan!

Praktiska detaljer
Utbildare

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare, specialiserad på
arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteperson kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och skriver rapporter, handböcker samt ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor.

Mikael Bron

Utbildningen vänder sig till chefer med arbetsmiljöansvar och medarbetare, i både offentliga och privata verksamheter.

Introduktion
 • Definitioner, utsatthet och statistik kring hot & våld
 • Arbetsmiljö i samverkan, ansvar och roller
 • Incidentrapportering
 • Hot- och våldsrutiner i er verksamhet / kommun / organisation
 • Mänskliga begränsningar, stresshantering och mental förberedelse
Hot- och våldshantering
 • Risk- och hotbedömningar samt aggressionstecken
 • Aggressionsmotiv: Känslostyrd, målstyrd och irrationell aggression
 • Bemötande, signalvärden, avledning och de-eskalering
 • Gränssättning och icke-acceptans
 • Lågaffektivt bemötande
 • Metoder för säker tillsyn och inspektion.
 • Juridiska förutsättningar vid underlägessituationer (Nödvärn mm)

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats.

Fakturering

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina uppgifter.

Date

14 Oct 2024

Time

09:00 - 16:00

Cost

2900 kr exkl moms

Location

Online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.