Stefan Sandström

Hot och våld i offentlig sektor: blended learning-kurs

Så förebygger, hanterar och bearbetar du incidenter!

med Stefan Sandström

2 dagars utbildning på en dag? Ja så bra kan det bli med Blended Learning! Välkommen till denna utbildning om hur du och dina kollegor kan hantera hot och våld, om det någon gång skulle uppstå på er arbetsplats.

För dig som jobbar i direktkontakt med människor kan det finnas en viss risk att du någon gång hamnar i en stressfylld eller hotfull situation. Det kan t.ex. röra sig om en medborgare, patient eller anhörig som blir utåtagerande eller aggressiv. Då är det mycket viktigt att du eller dina kollegor vet hur ni kan göra för att lösa situationen, men också hur ni kan förebygga att den uppstår.

Hur kan ni agera i mötet med våldsamma och aggressiva personer på olika arbetsplatser? Hur bör efterarbetet se ut efter att en incident har ägt rum? Vad säger arbetsmiljölagstiftningen? Det ska vi gå igenom på denna utbildning, som kombinerar en heldag på plats med en digital föreläsning som du ser i förväg. Du får ta del av teori, fördjupning och diskussion av praktiska exempel som gör dig mer förberedd den dag då det oförutsedda händer.

Välkommen med din anmälan så ses vi på plats i Malmö den 21 november!

Utbildare

Stefan Sandström är legitimerad psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker med internationell behörighet som handledare och utbildare. Stefan har författat ett antal böcker om hot och våld och han har 40 års erfarenhet som utbildare. Stefan har anlitats för många olika verksamheter i kommuner och regioner och är väldigt uppskattad i sin utbildarroll!

Stefan Sandström

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom personintensiva områden såsom skolan, elevhälsan, förskolan, socialtjänsten och sjukvården. Medarbetare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt förtroendevalda har också stor nytta av utbildningen.

Utbildningsdagen syftar till att fördjupa och ge mera utrymme för personliga upplevelser och frågeställningar genom diskussioner och gruppövningar. Den grundläggande teorin kommer inte att tas upp, då det förutsätts att deltagarna redan har tagit del av inspelningen.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Grundläggande teori (inspelad föreläsning som ses i förväg).
  • Förebyggande arbete. Vi diskuterar och jämför hur det ser ut på olika arbetsplatser, personliga erfarenheter från olika organisationer. Vi jämför detta med arbetsmiljölagstiftningen. Vad säger den?
  • Möten med aggressiva och hotfulla individer. Vi tar upp deltagarnas personliga erfarenheter av sådana möten, diskuterar dem och analyserar.
  • Efter incident. Vi börjar med mer teori om rektioner, trauma, kamratstöd, incidentschema, rättegångar m.m. Även i detta avsnitt tar vi upp och diskuterar deltagarnas personliga erfarenheter.

Praktiska detaljer

I priset ingår utbildningsmaterial samt lunch och fika under utbildningsdagen. Inspelningen av teoridelen får du tillgång till en månad i förväg, genom att vi skickar dig inloggning till Piku Utbildningars lärplattform.

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Detta är en s.k. Blended Learning-kurs, vilket inkluderar en utbildningsdag på plats samt en inspelad föreläsning som du deltar i på din egen tid. 

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

nov 21 2022

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

2,900.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.