Myrna Palmgren

Heltidsarbete som norm

– konsekvenserna för din schema- och bemanningsplanering

med Myrna Palmgren

Utvecklingen mot heltidsarbete som norm är bra för alla, men omställningen för också med sig stora utmaningar. Har du och din arbetsplats vad som krävs?

Heltidsarbete som norm är en och viktig utveckling som gör att resurser i en organisation kan fördelas mer effektivt. Det handlar om att våra levnadsvillkor ska bli mer jämställda, och om att bekämpa dagens allvarliga brist på kompetensförsörjning i välfärden.

Om utvecklingen mot heltid som norm ska lyckas krävs det att man gör ett omfattande analysarbete och lägger upp en långsiktig strategi för vad som ska göras. Om t.ex. arbetstoppar, udda tjänstgöringstider och vikariehantering ska lösas genom att fler arbetar heltid måste organisationen ha en plan för hur det kan ske på ett framgångsrikt sätt – utan att arbetsvillkoren försämras.

Hur kan din arbetsplats göra en framgångsrik övergång mot heltid som norm? Få svar på detta, och mer, på denna utbildningsdag! Välkommen via din dator den 29 april.

Utbildare

Myrna Palmgren är doktor i optimeringslära och arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland. 2012 utnämndes hon till Årets kommunalekonom med motiveringen: ”Hon har på ett föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten”. Myrna ingår också i SKRs expertgrupp för ”Heltid som norm” och delar med sig av sina kunskaper därifrån.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till chefer, förtroendevalda, arbetsledare, utvecklare, HR-personal, projektledare och planerare på alla nivåer som är intresserade av att lyckas med införandet av ”heltid som norm”. Även fackliga representanter är välkomna.

Under utbildningen får du lära dig:

 • Att identifiera och kategorisera utmaningarna med ”heltid som norm”
 • Specifika schemautmaningar kopplat till olika typer av verksamheter
 • Praktiska steg-för-steg-metoder och verktyg som är till hjälp för ett lyckat införande.
 • Hur ni kan skapa en handlingsplan för ett fortsatt arbete på hemmaplan.
 • Svaren på frågor som:
  • Vad kännetecknar en framgångsrik heltidsorganisation?
  • Vad är definitionen av ett lyckat införande?
  • Vad krävs det för förändringar i organisation, ledning, verksamhet och kultur för att lyckas med ”heltid som norm”?
  • Vad finns det för schemamodeller som möjliggör den flexibilitet som krävs?

Du kommer även kunna vara aktiv i chatten och ställa frågor till utbildaren under sändningen.

Utbildningen är den 19 april kl. 09:00-16:00 på Pikus digitala plattform. Sista anmälningsdatum är 14 april. Anmälan är bindande. Utse gärna ersättare vid förhinder! Priset är 3900 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan.

Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information om utbildningen, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk:

marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder