Anna Melle hedersrelaterat förtryck utbildare

Hedersrelaterat våld & förtryck och tvångsgifte

Så motverkar du hedersrelaterat våld & förtryck i tid

med Anna Melle

Tiotusentals barn och unga i Sverige lever under någon form av hedersrelaterat våld och förtryck eller hot om tvångsgifte. Du som jobbar med barn och unga måste kunna känna igen varningstecknen i tid och veta vad du kan göra åt situationen. 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan utövas genom frihetsbegränsning, fysisk eller psykisk misshandel, manipulation och hot – allt i syfte att kontrollera den unga personen och därmed upprätthålla familjens anseende. Men det sker ofta bakom stängda dörrar och kan vara svårt att upptäcka för en utomstående. Den unga personen som utsätts kan också känna skam över situationen och försöka dölja vad som pågår.

Unga tjejer riskerar även att utsättas för tvångsgifte. I värsta fall kan en elev ”försvinna” under sommarlovet och aldrig återvända till höstterminen, eftersom hon blivit bortgift till någon i ett annat land – utan att varken vänner eller skolans personal såg det komma.

Sverige har med tiden skärpt lagstiftningen som ska förhindra hedersrelaterat våld och förtryck samt tvångsgifte, men mycket ansvar ligger också på dig som medmänniska att upptäcka och uppmärksamma varningssignalerna i tid. Du som jobbar inom grundskola, gymnasium eller socialtjänsten är välkommen till denna föreläsning som ger dig en kunskapsbas och konkreta verktyg som hjälper dig att märka problemet i tid och agera på rätt sätt.

Välkommen med din anmälan så ses vi online den 28 oktober!

Utbildare

Anna Melle är rådgivare, medlare, utbildare och författare inom ämnen såsom kulturkrockar, kulturmöten och hedersrelaterat våld. Hon har med gott resultat medlat mellan familjer för att förebygga tvångsgifte och hedersmord. Hon är även gymnasielärare med mer än 40 års erfarenhet av integrationsarbete och har författat över 10 böcker om bl.a. hedersrelaterat våld och förtryck samt tvångsgifte. Anna är en uppskattad föreläsare med förmåga att inspirera och engagera, även i svåra ämnen som detta.

Anna Melle hedersrelaterat förtryck utbildare

Utbildningen är för dig som jobbar inom socialtjänst, grundskola eller gymnasium eller på annat vis jobbar med barn och unga och deras välmående.

På föreläsningen går vi igenom:

 • Situationer där kulturskillnader blir tydliga och skapar problem
 • Hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer
 • Unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer
 • Skammen, hotet mot familjens trygghet och misstänksamheten mot samhället och myndigheter
 • Tvångsäktenskap och fysiskt våld
 • Signalerna om att något är fel
 • Hur vi kan motverka omyndiga barns tvångsäktenskap
 • Hur vi kan motverka den patriarkaliska familjepyramiden
 • Hur kan vi påverka värderingar, attityder och principer?

Efter föreläsningen har du fördjupad kunskap om:

 • vad som menas med hedersrelaterat våld och förtryck och vem som drabbas
 • hur individens frihet kan stå i konflikt med heders – och kyskhetsidealet
 • olika varningssignaler hos barn och unga som kan bero på hedersrelaterade problem
 • hur du tolkar signaler hos barn och ungdomar som kanske inte vill prata om vad som sker
 • hur du bäst kan hantera olika situationer där du misstänker hedersrelaterat förtryck
 • hur du kan hjälpa till att förhindra tvångsgifte.

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

okt 28 2022

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,400.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.