Monica Fallesen

Godmanskap och förvaltarskap

Lagstiftning, teori & praktiskt förhållningssätt för dig som möter gode män och förvaltare på jobbet

med Monica Fallesen

Kommer du i kontakt med gode män och förvaltare i din yrkesroll? Då är det viktigt att du har koll på vad deras ansvar är, vad de får och inte får göra, vad lagstiftningen säger samt hur du ska förhålla dig till detta. Välkommen på utbildning!

Gode män kan ha upp till tre olika ansvarsområden i sitt uppdrag: sörja för den enskildes person, bevaka den enskildes rätt eller förvalta dennes egendom. Men vad innebär dessa i praktiken? Detta är inte nödvändigtvis något som är känt för dig som ansvarar för eller jobbar på t.ex. en LSS-verksamhet eller i andra verksamheter där man ofta kan komma i kontakt med gode män och förvaltare.

Vad ska en god man göra och vad får hen inte göra? Vilka rättigheter och skyldigheter har den gode mannen, huvudmannen, anhöriga och kommunen? Under denna utbildning varvar vi teori och lagstiftning med praktiska exempel på hur du kan förhålla dig till gode män och förvaltare. Efter utbildningen kan du känna dig tryggare i din roll och i det praktiska arbetet med personer som har gode män eller förvaltare.

Välkommen med din anmälan senast den 8 januari!

Praktiska detaljer
Utbildare

Monica Fallesen är egenföretagare och expert inom LSS-frågor. Hon är utbildare på Yrkeshögskolan i Landskrona och har varit regionchef inom Aberia. Hon har också varit affärsområdeschef för LSS i Höganäs kommun och kvalitetsutvecklare inom Attendo under många år. Monica har en gedigen kunskap inom LSS där hon också varit verksamhetschef och regionchef.

Monica Fallesen

Utbildningen vänder sig till dig som möter gode män och förvaltare i ditt arbete, t.ex. första linjens chefer, vård- och omsorgspersonal, kontaktpersoner, LSS-personal m.fl. intresserade.

Under utbildningen varvas teoretisk kunskap med praktiska exempel. Vi tar upp:

 • Lagstiftning 11 kap. föräldrabalken (1949:381).
 • Vem kan vara god man?
 • När kan en god man bli jävig och vad händer då?
 • Vad innebär godmanskap och förvaltarskap?
 • Vad ska en god man inte göra?
 • ”Sörja för den enskildes person, bevaka den enskildes rätt eller förvalta dennes egendom” – vad innebär detta i praktiken?
 • Vilka rättigheter kan inte lagstiftas bort? Vad gäller angående personliga förehavanden? Hur gör vi då huvudmannen far illa på grund av eget beteende?
 • Överförmyndarnämndens ansvar
 • Anhörigas rättigheter
 • Vad ska dokumenteras i journalen, och hur?
 • Vad gäller rörande sekretess och tystnadsplikt gentemot och mellan de olika aktörerna i huvudmannens liv?

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

Anmälan är bindande men du kan utse en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.
Ange utan bindestreck
Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Date

08 Feb 2024

Time

09:00 - 12:00

Cost

2900 kr exkl moms

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.