GDPR Mathias Kågell-Landgren

GDPR: med uppdateringar och senaste nytt

Arbetet med GDPR får inte ta slut

med Mathias Kågell-Landgren
Det är snart tre år sedan GDPR började gälla för offentliga verksamheter. Men det är en sak att göra det grundläggande arbetet, och en annan att efterleva de ambitionerna. Det är nu hög tid att gå igenom hur er behandling av personuppgifter faktiskt har fungerat!

GDPR är en tvingande lagstiftning som berör alla bolag, myndigheter och organisationer. Om ni behandlar personuppgifter är ni skyldiga att se till att detta sker enligt lag och föra dokumentation kring er hantering. Detta är inte något som kan ses över en gång och sedan lämnas för vinden – det är av största vikt att man löpande kontrollerar och säkerställer att behandlingen görs på ett säkert och lagenligt sätt.

Har ni kontroll på behandlingen av personuppgifter? Vet medarbetarna tillräckligt för att hantera uppgifterna rätt? Uppdatera er på det senaste inom GDPR med denna livesändning!

På utbildningen repeterar vi det allra viktigaste i GDPR och går därefter grundligt igenom lagstödet för behandling av personuppgifter i offentliga verksamheter. Efteråt vet ni hur ni ska hantera information i er verksamhet och är redo att ta er an eventuella problem i framtiden.

Välkommen via din dator den 14 september!

Utbildare

Mathias Kågell-Landgren är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Han har tidigare arbetat som utredare inom Kriminalvården och som kommunjurist i Ronneby. På dagens utbildning delar han med sig av sin expertis om GDPR-omställningens teori och praktik till dig som deltar!
Utbildningen riktar sig till dig som hanterar personuppgifter inom kommun och region samt berörda bolag.​

Under utbildningen går vi igenom följande:

 • Repetition av GDPR
  • Syfte och tillämpningsområde
  • De sex dataskyddsprinciperna
  • Rättslig grund – fördjupande diskussioner sker under dagen
  • Registrerandes rättigheter
 • Huvudsakligt innehåll för dagen
  • Det rättsliga ramverket för GDPR i offentlig verksamhet: genomgång av samtliga lagliga grunder
  • Särskilt om samtycke i offentlig verksamhet – varför det är en dålig idé…
  • Implementering av dataskyddsarbete – hur gör man?
  • Organisation
  • Styrdokument
  • Rättsfallsrapsodi
  • Schrems II – vad är det och hur påverkar den domen svensk offentlig verksamhet?

Praktiska detaljer

Välkommen den 14 september kl. 09 – 12.00 på Pikus digitala plattform! Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder.
Priset är 2 800 kronor (exkl moms) per deltagare och faktureras efter anmälan.
Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

sep 14 2021

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,800.00kr

Platser

Online

Arrangör

Piku