Diplomerad föreståndarutbildning 2023

Diplomerad föreståndarutbildning

Diplomerad föreståndarutbildning

Kvalitetssäkring för föreståndare inom social vård- och omsorgsverksamhet​

Som föreståndare för HVB-hem och andra sociala vård- och omsorgsverksamheter har du det yttersta ansvaret för att upprätthålla verksamhetens kvalitet och undvika missförhållanden. Välkommen till Pikus 4-dagarsutbildning för föreståndare!

Föreståndare måste enligt lag ha relevant juridisk kompetens – IVO kräver bl.a. 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande – men även med en bra grundutbildning kan du som föreståndare ställas inför svåra situationer och avvägningar. Därför erbjuder Piku denna påbyggnadsutbildning om kvalitetssäkring för föreståndare inom social vård- och omsorgsverksamhet!

Det är den perfekta utbildningen för dig som vill säkra kvaliteten, undgå missförhållanden i verksamheten och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats. Välkommen med din anmälan senast den 14 april! Utbildningen har bara 15 platser, först till kvarn gäller. 

Utbildare

Annika Staaf är huvudansvarig under utbildningen och medverkar vid två av dagarna. Lotti Rydberg Welander och Pia Kjellbom medverkar en dag var. Under utbildningen står utbildarna till förfogande för frågor via mail till info@piku.se.

Annika Staaf

Annika Staaf

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Annika har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.

Lotti Ryberg Welander

Lotti Ryberg Welander är jur.lic. och fil.dr. i rättssociologi samt universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap. I sin forskning håller Lotti på med en långsiktig inriktning på "the odd employee" om den självständiga arbetstagaren, ensamt ansvarig för sina arbetsinsatser. Det handlar både om tjänstefel för myndighetsutövande anställda och professioner med legitimationsansvar.

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom är socionom och lektor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle. Hon har disputerat i socialt arbete och hennes forskning fokuserar framför allt socialtjänstlagen och frågor som rör boende, bostad och hem.

Målgrupp

Utbildningen är för föreståndare, biträdande föreståndare och teamledare vid HVB, stöd- och LSS-boenden. Utbildningen spelas även in och kan tillhandahållas i efterhand för era övriga medarbetare. Läs mer om detta under Tillval b.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i 4 utbildningsdagar på plats med olika fokus. För diplomering på utbildningen krävs deltagande samtliga dagar. Se utbildningsplanen för alla dagar nedan.

Tema dag 1: Mänskliga rättigheter och socialrätt

 • Juridikens källmaterial, att förstå och tillämpa rättsregler
 • Generellt om lagstiftning inom vård och omsorg
 • Mänskliga rättigheter, integritet och självbestämmande
 • Den enskildes rättsliga ställning. Om tvång och tvångsåtgärder. Särskilt om närståendes rättigheter
 • Legala ställföreträdare så som god man och förvaltare.
 • Socialrätten
 • Relevanta rättsregler, föreskrifter och riktlinjer för verksamheten

Tema dag 2: Hälso- och sjukvårdsrätt samt intern och extern insyn

 • Hälso- och sjukvårdsrätt, relevanta rättsregler, föreskrifter och riktlinjer
 • Intern och extern tillsyn
 • Lex Sarah och Lex Maria, vilka krav ställs på verksamheten vid misstankar om missförhållanden?
 • Social dokumentation, olika slag av journaler
 • Läkemedelshantering och delegation i praktisk verksamhet
 • Nylig rättspraxis och domar

Tema dag 3: Föreståndarrollen och arbetsmiljöansvar

 • Föreståndare – arbetsgivare, arbetsledare och myndighetsutövare
 • Verksamhetstillstånd och entreprenader, krav och sådant att tänka på
 • Arbetsrättslig reglering, grundprinciper
 • Lag om anställningsskydd, arbetstidsregler m.m.
 • Att förhandla om väsentlig förändring
 • Kollektivavtal – exempel
 • Föreståndarens arbetsmiljöansvar
 • Särskilt tjänsteansvar, legitimation och tjänstefel

Tema dag 4: Huvudmän och ansvarsfördelning samt GDPR och rättspraxis

 • Förhållandet till socialnämnden, hälso- och sjukvården samt eventuellt andra huvudmän och ansvarsfördelning
 • Vad är en samordnad individuell plan (SiP) och hur arbetar man med den?
 • Behandling av personuppgifter, korrekt GDPR-hantering
 • Hur kvalitetssäkrar vi, och hur jobbar vi med systematisk uppföljning?
 • Viktiga beslut och rättslig praxis från IVO, JO, domstolar. Aktuell praxis och praktiska fall diskuteras ingående.

Praktiska detaljer

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Tillval

I samband med utbildningen erbjuder vi 2 extra tjänster:

Tillval a: Juridisk revision

Vi erbjuder en juridisk revision eller genomgång av regler och riktlinjer för er verksamhet tillsammans med utbildarna. Ni får kommentarer och råd både skriftligt och i digitalt möte enligt överenskommelse.

Tillval b: Digital medarbetarutbildning

Som en boost för ert fortsatta kvalitetsarbete kan ni lägga till föreståndarutbildningen i inspelad form till era övriga medarbetare. Varje medarbetare får personlig åtkomst till inspelningen för ett pris av 1 000 kr (exkl moms) per person. Ni som redan deltagit i utbildningen får också tillgång till inspelningen utan extra kostnad. Inspelningen är tillgänglig under 12 månader.

Låter något av tillvalen intressant för er verksamhet? Kryssa i det/dem vid anmälan i formuläret nedan, så kontaktar vi er med mer information.

Datum

16 maj 2023 - 14 jun 2023

Tid

16-17 maj & 13-14 juni
09:00 - 16:00

Kostnad

24,000.00kr
Kategori

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.