Diplomerad ledarutbildning 2023

Diplomerad föreståndarutbildning

Diplomerad föreståndarutbildning

Kvalitetssäkring och kompetensutveckling

Som föreståndare för HVB-hem och andra sociala vård- och omsorgsverksamheter har du det yttersta ansvaret för att upprätthålla verksamhetens kvalitet och undvika missförhållanden. Välkommen till Pikus 4-dagarsutbildning för föreståndare!

Föreståndare måste enligt lag ha relevant juridisk kompetens – IVO kräver bl.a. 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande – men även med en bra grundutbildning kan du som föreståndare ställas inför svåra situationer och avvägningar. Därför erbjuder Piku denna påbyggnadsutbildning om kvalitetssäkring för föreståndare inom social vård- och omsorgsverksamhet!

Det är den perfekta utbildningen för dig som vill säkra kvaliteten, undgå missförhållanden i verksamheten och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats. Välkommen med din anmälan senast den 12 maj! Utbildningen har bara 15 platser, först till kvarn gäller. 

Utbildare

Annika Staaf är huvudansvarig under utbildningen och medverkar vid två av dagarna. Lotti Rydberg Welander och Pia Kjellbom medverkar en dag var. Under utbildningen står utbildarna till förfogande för frågor via mail till info@piku.se.

Annika Staaf

Annika Staaf

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Annika har en mångårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.

Lotti Ryberg Welander

Lotti Ryberg Welander är jur.lic. och fil.dr. i rättssociologi samt universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap. I sin forskning håller Lotti på med en långsiktig inriktning på "the odd employee" om den självständiga arbetstagaren, ensamt ansvarig för sina arbetsinsatser. Det handlar både om tjänstefel för myndighetsutövande anställda och professioner med legitimationsansvar.

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom

Pia Kjellbom är socionom och lektor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle. Hon har disputerat i socialt arbete och hennes forskning fokuserar framför allt socialtjänstlagen och frågor som rör boende, bostad och hem.

Målgrupp

Utbildningen är för föreståndare, biträdande föreståndare och teamledare vid HVB, stöd- och LSS-boenden. Utbildningen spelas även in och kan tillhandahållas i efterhand för era övriga medarbetare. Läs mer om detta under Tillval b.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i 4 utbildningsdagar på plats med olika fokus. För diplomering på utbildningen krävs deltagande samtliga dagar. Se utbildningsplanen för alla dagar nedan.

Tillval

I samband med utbildningen erbjuder vi 2 tilläggstjänster som ni kan använda för att få hjälp att utveckla just er verksamhet och koppla ihop det ni lärt er på utbildningen med det dagliga arbetet. Beställ ett eller båda tillval genom att kryssa i vilka ni vill ha i anmälningsformuläret längre ned. 

Praktiska detaljer

Sista anmälningsdag är 12 maj. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

16 maj 2023 - 14 jun 2023
Ongoing...

Tid

16-17 maj & 13-14 juni
09:00 - 16:00

Kostnad

24,000.00kr
Kategori

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.