Daniel Prawitz entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik: 2-dagarskurs i Malmö

Undvik onödiga kostnader med rätt utbildning!

med Daniel Prawitz

95% av fördyrningar vid avtalsupphandlingar beror på bristande förfrågningsunderlag och skulle kunna undvikas. Med ökad kunskap om avtalens innebörd och bättre juridiska specifikationer kan många miljoner kronor sparas i kommuner och regioner.

Du som på något sätt arbetar med bygg- eller anläggningsentreprenader inom den offentliga förvaltningen kommer oundvikligen i kontakt med entreprenadjuridik och standardavtalen AB 04 och ABT 06. Vi bjuder nu in dig till denna 2-dagarsutbildning som ger dig en bred och grundlig förståelse för dessa standardavtal och den svenska entreprenadrätten!

Efter utbildningen kommer du ha fått en bättre förståelse av betydelsen av att upprätta bra och fullständiga förfrågningsunderlag i samband med upphandling i syfte att undvika oväntade merkostnader och förseningar av projektet. Du kommer också få en fördjupad kunskap om de centrala bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 och hur dessa tillämpas i praktiken, och lära dig hur du undviker fallgropar i samband med kontraktsskrivning och under entreprenadens gång.

Välkommen med din anmälan senast den 9 oktober!

Utbildare

Daniel Prawitz är advokat och har sedan 2009 arbetat med avtalsskrivning och tvister. Han har en bred bakgrund som jurist och har erfarenhet av arbete i domstol, som bolagsjurist och som advokat. Från arbetet som bolagsjurist på Peab AB har han stor inblick i hur entreprenörerna tänker och resonerar i samband med upphandling och genomförande av projekt. Idag arbetar han i princip uteslutande med entreprenadrätt och entreprenadtvister och företräder såväl beställare, entreprenörer och konsulter i alla skeden av byggprocessen.

Daniel Prawitz entreprenadjuridik

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller kontinuerligt kommer i kontakt med bygg- och anläggningsentreprenader såsom upphandlare, projektledare, kommunjurister och beslutsfattande chefer i den kommunala eller regionala förvaltningen där upphandling och genomförande av bygg- eller anläggningsentreprenader ingår.

Fokus ligger på standardavtalen AB 04 och ABT 06. Under två fullspäckade dagar går vi igenom:

 • Grundläggande avtalsrätt och betydelsen för ingåendet av entreprenadavtal
 • De olika upphandlingsformerna, entreprenadformerna och ersättningsformerna
 • AB 04 och ABT 06 roll i den större kontraktssystematiken som omger en entreprenad
 • De krav som ställs på förfrågningsunderlaget och dess innehåll för att undvika oväntade merkostnader eller förseningar
 • Hur man gör giltiga ändringar av AB 04 och ABT 06
 • De krav som ställs på anbudsgivarna i upphandlingsskedet
 • Vad som ingår och inte ingår i entreprenaden
 • Hur man hanterar motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna
 • ÄTA, hinder och andra störningar i entreprenader
 • Försening, vite och skadeståndsfrågor inom entreprenadrätten
 • Garantitid och ansvar för fel
 • Formaliafrågor kopplade till ÄTA, hinder, vite, skadestånd, fel m.m.
 • Villkoren för prisreglering vid t.ex. pandemi, krig m.m.
 • Tvistehantering i korta drag
 • Viktiga rättsfall

Vi har ett deltagaraktivt upplägg med tid för frågor och exempel som deltagare vill ta upp och diskutera, vilket förstås ger ett ännu större utbildningsvärde!

Praktiska detaljer

Sista anmälningsdag är den 9 oktober. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta. 

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Datum

nov 09 - 10 2022

Tid

Kl. 9:00-16:00 båda dagarna
09:00 - 16:00

Kostnad

7,900.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.